SRI 51. Měření efektivnosti IS

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. informační strategie, výdaje a přínosy: členění a ukazatele
 2. Efektivita IS
  účinnost
 3. Efektivnost IS
  účelnost, smysluplnost
 4. Informační strategie
  soustava cílů a způsobů jejich dosažení
 5. Životní cyklus IS
  • plánování
  • výstavba
  • nákup
  • vývoj
  • zavedení
  • provoz a údržba
  • likvidace
 6. Výdaje na IS/IT
  • roční výdaje
  • poměr mezi výdaji na HW a SW
  • výdaje na pracovníka
  • mzdové výdaje
 7. Přínosy IS/IT
  • hodnocení dle Druckera
  • Porterův rozšířený model
 8. Hodnocení přínosů IS/IT dle Druckera
  Image Upload
 9. Hodnocení dle Portera
  • hrozba vstupu nových konkurentů
  • hrozba nových zástupných produktů či služeb
  • vyjednávací síla dodavatelů a odběratelů
  • hrozba současné konkurence
 10. Klasifikace ukazatelů IS/IT
  • finanční a nefinanční (peníze / čas / počet)
  • kvalitativní a kvantitativní
  • přímé a nepřímé
  • krátkodobé a dlouhodobé
  • absolutní a relativní
 11. Metrika
  Přesně vymezený ukazatel hodnocení efektivnosti a výkonnosti.
Author:
hrbi
ID:
223698
Card Set:
SRI 51. Měření efektivnosti IS
Updated:
2013-06-13 11:28:12
Tags:
sri
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: