MEK 59. Finanční plánování. Zdroje financování. Časová hodnota peněz

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Finanční plánování. Zdroje financování. Časová hodnota peněz. Řízení oběžného majetku.
 2. Finanční plánování
  Základním úkolem finančního plánování je zajistit splnění cílů podniku a udržet jeho finanční rovnováhu.
 3. Součásti finančního plánu
  • rozvaha
  • plánování výnosů, nákladů, zisku: plánování výsledovky
  • plánování peněžních příjmů a výdajů: plánování cashflow
 4. Rozvaha
  Image Upload
 5. Zdroje financování
  • externí (vklad majitele, úvěry, dotace) x interní (čistýzisk, nerozdělený zisk)
  • vlastní x cizí
  • krátkodobé x dlouhodobé
 6. Časová hodnota peněz
  úroky
 7. Úrok
  Odměna za dočasné poskytnutí peněz někomu, kdo je momentálně potřebuje.
 8. Jednoduché úročení
  • vyplácené úroky se k původnímu kapitálu nepřičítají a dál se neúročí
  • použití při krátkodobých záležitostech
  • Kn = K0 * (1 + úrok * doba splatnosti)
 9. Složené úročení
  • úroky se připisují k vloženému kapitálu a spolu s ním se dále úročí
  • Kn = K0 * (1 + úrok(doba splatnosti))
 10. Oběžný majetek
  • oběžná aktiva
  • volná: peníze
  • vázaná: nepeněžní formy
 11. Řízení oběžného majetku
  • řízení zásob
  • řízení pohledávek
  • řízení peněžních prostředků
Author:
hrbi
ID:
223755
Card Set:
MEK 59. Finanční plánování. Zdroje financování. Časová hodnota peněz
Updated:
2013-06-13 19:03:13
Tags:
mek
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: