MEK 59. Finanční plánování. Zdroje financování. Časová hodnota peněz

Card Set Information

Author:
hrbi
ID:
223755
Filename:
MEK 59. Finanční plánování. Zdroje financování. Časová hodnota peněz
Updated:
2013-06-13 15:03:13
Tags:
mek
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers:

 1. Finanční plánování. Zdroje financování. Časová hodnota peněz. Řízení oběžného majetku.
 2. Finanční plánování
  Základním úkolem finančního plánování je zajistit splnění cílů podniku a udržet jeho finanční rovnováhu.
 3. Součásti finančního plánu
  • rozvaha
  • plánování výnosů, nákladů, zisku: plánování výsledovky
  • plánování peněžních příjmů a výdajů: plánování cashflow
 4. Rozvaha
 5. Zdroje financování
  • externí (vklad majitele, úvěry, dotace) x interní (čistýzisk, nerozdělený zisk)
  • vlastní x cizí
  • krátkodobé x dlouhodobé
 6. Časová hodnota peněz
  úroky
 7. Úrok
  Odměna za dočasné poskytnutí peněz někomu, kdo je momentálně potřebuje.
 8. Jednoduché úročení
  • vyplácené úroky se k původnímu kapitálu nepřičítají a dál se neúročí
  • použití při krátkodobých záležitostech
  • Kn = K0 * (1 + úrok * doba splatnosti)
 9. Složené úročení
  • úroky se připisují k vloženému kapitálu a spolu s ním se dále úročí
  • Kn = K0 * (1 + úrok(doba splatnosti))
 10. Oběžný majetek
  • oběžná aktiva
  • volná: peníze
  • vázaná: nepeněžní formy
 11. Řízení oběžného majetku
  • řízení zásob
  • řízení pohledávek
  • řízení peněžních prostředků