synoniemen.txt

The flashcards below were created by user LB on FreezingBlue Flashcards.

 1. Geselecteerd
  Uitgekozen
 2. Verwijderd
  Weggehaald
 3. Fuseren
  Samengaan
 4. Stimuleren
  Bevorderen
 5. Wijzigen
  Veranderen
 6. Doceren
  Les geven
 7. Observeren
  Bekijken
 8. Aantreffen
  Vinden
 9. Refereren aan
  Verwijzen naar
 10. Spenderen
  Besteden
 11. Treuglopen
  Afnemen
 12. Preventief
  Uit voorzorg
 13. Catastrofaal
  Rampzalig
 14. Onalledaags
  Ongewoon
 15. Abominabel
  Afschuwelijk
 16. Chronisch
  Langdurig
 17. Incidenteel
  Heel soms
 18. Dominant
  Overheersend
 19. Arbitrair
  Willekeurig
 20. Gangbaar
  Gebruikelijk
 21. Identiek
  Hetzelfde
 22. Competent
  Bekwaam
 23. Innovatief
  Vernieuwend
 24. Legitiem
  Toestaan
 25. Mondiaal
  Over de hele wereld
 26. Exact
  Precies
 27. Prematuur
  Voorbarig
 28. Inzichtelijk
  Duidelijk
 29. Constant
  Voortdurend
 30. Resterend
  Overblijvend
 31. Simultaan
  Gelijktijdig
 32. Diverse
  Verschillende
 33. Minime
  Hele kleine
 34. Grofweg
  Ongeveer
 35. Recentelijk
  Onlangs
 36. Continu
  Steeds
 37. Defect
  Kapot
 38. Klakkeloos
  Blindelings
 39. Gestaag
  Voortdurend
 40. Overtollig
  Overbodig
 41. Descriptief
  Beschrijvend
 42. Hooguit
  Op z'n meest
 43. Momenteel
  Op dit moment
 44. Experimenteel
  Proefondervindelijk
 45. Complex
  Ingewikkeld
 46. Interdisciplinair
  Vakoverschrijdend
 47. Merkwaardig
  Vreemd
 48. Recent
  Van de laatste tijd
 49. Nagenoeg
  Bijna helemaal
 50. Cruciaal
  Van doorslaggevend belang
 51. Frappant
  Treffend
 52. Drastisch
  ingrijpend
Author:
LB
ID:
223762
Card Set:
synoniemen.txt
Updated:
2013-06-13 19:20:40
Tags:
nederlands
Folders:

Description:
examen 2
Show Answers: