esperanto pro samouky

Card Set Information

Author:
vitecnik
ID:
223903
Filename:
esperanto pro samouky
Updated:
2013-06-15 10:27:22
Tags:
esperanto
Folders:

Description:
BARANDOVSKÁ, Věra. Esperanto pro samouky. SPN, Praha 1989. ISBN 80-04-22907-7
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user vitecnik on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. ĉeĥo
  Čech
 2. ĉeĥino
  Češka
 3. ĝi
  to (ukazovací)
 4. ankaŭ
  také

  (před slovesem, které blíže určuje)
 5. ĉu
  tázací částice

  (nepřekládá se)
 6. ĝojigi
  těšit

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview