NLP Erickson

The flashcards below were created by user erikharald on FreezingBlue Flashcards.

 1. Miltonmodellen är ett sätt att framkalla ...och påverka .... samt ......
  trans och påverka de omedvetna processer vi har, samt installera nya
 2. Tempuspredikat, vad är de bra för?
  Länka hypnotiska suggestioner och ge instruktioner om vad som ska höra till det förflutna, framtiden och göras nu.
 3. Varför använder man tvetydigheter och förvirrande patterns (främst)?
  För att komma runt misstänksamma medvetanden och de som inte litar till sig själv.
 4. Ge exempel på en tvetydighet i omfång och en i punktuering?
  Omfång: "the old men & women"

  Punktuering: Your unconscious. Now.
 5. Vad innebär semantisk densitet?
  Ord och språkmönster så pregnanta att de genom sina konnotationer har stor genomslagskraft medvetet eller omedvetet.
Author:
erikharald
ID:
223962
Card Set:
NLP Erickson
Updated:
2013-06-15 18:09:58
Tags:
gldlfl
Folders:

Description:
erger
Show Answers: