ZPO 39. Analýza pohybu

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. jaké jsou možnosti detekce pohybu v obraze, typické příklady aplikace algoritmů detekce pohybu v obraze a příklady vhodných algoritmů
 2. Užití detekce pohybu
  • bezpečnostní kamery
  • monitorování dopravy
  • vojenské zacílení
  • prostorové vidění
 3. Typické problémy
  • změna osvětlení
  • stíny
  • kamera v pohybu
  • real-time zpracování
 4. Metody
  • diferenční
  • local binary patterns (LBP)
  • optický tok (optical flow)
 5. Diferenční metoda
  • rozdíl dvou po sobě jdoucích snímků
  • neurčí směr, jen zaznamená pohyb
  • velmi citlivé na šum a nepatrné pohyby
  • změna osvětlení (aktualizace referenčního snímku)
 6. Histogram
  Grafické znázornění dat pomocí sloupcového grafu
 7. LBP
  • histogram všech hodnot v regionu obrazu
  • rozdělení obrazu na překrývající se části
  • porovnání histogramu aktuálního snímku s předchozím
  • rychlý výpočet (snadná realizace v HW)
  • invariantní vůči změně osvetlení
  • stabilní vůčí drobným otřesům
 8. Optický tok (optical flow)
  • popisuje 3D pohyb bodů objektu ve 2D obraze
  • výpočet optického toku:
  • diferenciální metody (obrazová derivace v prostoru a čase; Horn-Shunck, Lucas-Kanade)
  • srovnávací metody (detekce a sledování pohybu specifických bodů v obraze)
Author:
hrbi
ID:
224140
Card Set:
ZPO 39. Analýza pohybu
Updated:
2013-06-17 10:33:40
Tags:
zpo
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: