ASOP MT lastige woorden

The flashcards below were created by user Anubie on FreezingBlue Flashcards.

 1. achloorhydrie
  het ontbreken van een spijsverteringssap
 2. achylia
  afscheiding van zoutzuurvrij maagsap
 3. aërofagie
  luchthappen
 4. amaurosis
  blindheid
 5. amblyopie
  een lui oog
 6. anastomose
  natuurlijke verbinding tussen twee bloedvaten, kunstmatige verbinding tussen twee ingewanden (entero anastomose)
 7. angina
  elke ziekte die met gevoel van verstikking gepaard gaat
 8. anopheles
  malariamug
 9. antiflogisticum
  ontstekingsremmend middel
 10. apoplexie
  beroerte (herseninfarct)
 11. ascaris
  spoelworm
 12. asepsis
  vrij zijn van ziektekiemen
 13. asphyxie
  schijndood
 14. astasie
  onvermogen om te staan
 15. astigmatisme
  onregelmatige bolling van het oog
 16. atresie
  afwezigheid van een normale opening (anus, mond) of buisvormig orgaan
 17. beri-beri
  ziekte, ontstaan door gebrek aan vitamine B1
 18. bronchiëctasie
  ziekelijke verwijding van luchtpijptakken
 19. callus
  weefsel dat ontstaat tussen de breukvlakken van een gebroken bot bij genezing
 20. carcinoom/carcinoma
  kwaadaardige tumor vanuit epitheel
 21. catarre
  slijmvliesontsteking
 22. cholestase
  afvloedbelemmering van de gal
 23. coccus
  ronde bacterie (kok)
 24. colpitis
  schedeontsteking
 25. congestie
  overmatige bloedvulling (van huid/orgaan)
 26. convulsie
  stuip
 27. coryza
  verkoudheid
 28. defense
  reflectorische spierspanning
 29. degeneratie
  ontaarding; onomkeerbare achteruitgang
 30. diabetes insipidus
  tekort aan ADH
 31. diathermie
  elektrische weefselverwarming met behulp van hoogfrequente (wissel)stroom
 32. difterie
  besmettelijke keelziekte
 33. dysmenorroe
  pijnlijke menstruatie
 34. dystrofie
  groeistoornis
 35. eclampsie
  epileptisch insult, kruimstuipen
 36. empyeem
  ophoping van pus in een bestaande holte
 37. epistaxis
  neusbloeding
 38. erosie
  oppervlakkige zweer, aanvreting
 39. exanthema subitum
  zesde ziekte (besmettelijke kinderziekte)
 40. expectorans
  hoestmiddel
 41. fistula/fistel
  aangeboren of verkregen abnormale verbinding van een lichaamsholte naar buiten of van lichaamsholten onderling; buisvormige zweer
 42. fluctuatie
  golvend gevoel bij indrukken van abcessen en met vocht gevulde holten
 43. fluxus
  vloeiing, bloedvloeiing
 44. galvanisatie
  behandeling met constante stroom
 45. gargarisme
  gorgeldrank
 46. haemophilus influenza
  bacterie die meningitis kan veroorzaken
 47. homeopathie
  behandeling met stoffen die de ziekteverschijnselen veroorzaken
 48. hyperplasie
  overmatige groei en ontwikkeling door toename van het aantal cellen
 49. hyperpnoe
  te diepe ademhaling
 50. hypertrofie
  bovenmatige groei zonder celvermeerdering
 51. immobilisatie
  onbeweeglijk maken
 52. impetigo vulgaris
  bacteriële, puisterige huiduitslag
 53. indigestie
  spijsverteringsstoornis
 54. infiltraat
  door ontstekingsproducten gezwollen weefsel
 55. ischias
  neuralgie van de heupzenuw
 56. keratitis
  hoornvliesontsteking
 57. laryngitis subglottica
  pseudo-kroep
 58. lesie/laesie
  beschadiging
 59. liniment
  smeersel
 60. macula
  kleine vlek
 61. mastopathie
  pijnlijkheid en gevoeligheid van de borsten
 62. melanoom
  maligne tumor van de pigmentcellen
 63. multipele sclerose
  ruggenmergziekte
 64. myopie
  bijziendheid
 65. myxoedeem
  slijmophoping in de huid
 66. nelaton
  slappe katheter
 67. nodus
  knobbeltje in (lederhuid)
 68. nystagmus
  onwillekeurig draaien van de oogbol
 69. orchitis
  teelbalontsteking
 70. panniculus adiposus
  onderhuidse vetlaag
 71. papula
  knobbeltje in de opperhuid
 72. paratyfus
  buiktyfus
 73. paresthesie
  spontane gevoelens van tintelen of prikkelen
 74. perchondritis
  kraakbeenvliesontsteking
 75. phimosis
  voorhuidvernauwing
 76. phlebitis
  aderontsteking
 77. phlegmone
  voortschrijdende celweefselontsteking
 78. Preissnitz verband
  waterdicht afgedekt nat verband
 79. proctitis
  endeldarmontsteking
 80. pruritis
  jeuk
 81. purulent
  groen/donkergeel sputum door bacteriële infectie
 82. pyemie
  bloedvergiftiging (lett. pus in het bloed)
 83. roborans
  versterkend geneesmiddel
 84. salmonella typhi
  bacterie die typhus veroorzaakt
 85. salpingitis
  eileiderontsteking
 86. scorbuut
  scheurbuik
 87. sequester
  afgestorven botstuk
 88. spondylitis
  wervelontsteking
 89. stomatitis
  mondslijmvliesontsteking
 90. strabismus
  scheelzien
 91. strophulus
  huidziekte met jeukende bobbeltjes en blaasjes
 92. tabes dorsalis
  ruggenmergziekte, vorm van lues
 93. teania
  lintworm
 94. tenesmus
  pijnlijke, krampachtige aandrang tot defeceren
 95. testudo
  verband voor gewrichten in gebogen stand
 96. tetanie
  ziekte van zenuwstelsel gepaard met krampen
 97. tonicum
  eetlust opwekkend middel
 98. trocar/troicart
  dikke holle naald voor punctie of drainage
 99. unguentum
  zalf
 100. unguis incarnatus
  ingegroeide nagel
 101. uvulitis
  huigontsteking
 102. varicella
  waterpokken
 103. variokèle
  spatader(s) rond testes
 104. variola
  pokken
 105. vitium
  gebrek
 106. vulnus
  wond
 107. xanthoma
  zachte lichtgele iets verheven plekken in de huid, bestaande uit cholesterolophopingen
Author:
Anubie
ID:
224631
Card Set:
ASOP MT lastige woorden
Updated:
2013-06-22 12:33:49
Tags:
Pathologie anatomie medische terminologie
Folders:

Description:
Pathologie anatomie medische terminologie
Show Answers: