Thai-English Bible Names

The flashcards below were created by user rmitchell on FreezingBlue Flashcards.

 1. เยเนซิศ
  Genesis (Yeh-neh-sít)
 2. เอ็กโซโด
  Exodus (Èk-soh-doh)
 3. เลวีติโก
  Leviticus (Le-wee-dtì-goh)
 4. อาฤธโม
  Numbers (Ah-rí-ta-moh)
 5. พระบัญญัติ
  Deuteronomy (Prá-ban-yàt)
 6. ยะโฮซูอะ
  Joshua (Yá-hoh-sooh-a)
 7. วินิจฉัย
  Judges (Wí-nít-chai)
 8. รูธ
  Ruth (Rooht)
 9. 1 ซามูเอล
  1 Samuel (Nùeng Sah-mooh-en)
 10. 2 ซามูเอล
  2 Samuel (Sawng Sah-mooh-en)
 11. 1 กษัตริย์
  1Kings (Nùeng Ga-sàt)
 12. 2 กษัตริย์
  2 Kings (Sawng Ga-sàt)
 13. 1 โครนิกา
  1 Chronicles (Nùeng Kroh-ni-gah)
 14. 2 โครนิกา
  2 Chronicles (Nùeng Kroh-ni-gah)
 15. เอษรา
  Ezra (Es-sa-rah)
 16. นะเฮมยา
  Nehemiah (Ná-hem-yah)
 17. เอศเธระ
  Esther (És-teh-rá)
 18. โยบ
  Job (Yôhb)
 19. บทเพลงสรรเสริญ
  Psalms (Bòt-pleng-san-sern)
 20. สุภาษิต
  Proverbs (Su-pah-sìt)
 21. ท่านผู้ประกาศ
  Ecclesiastes (Tâhn-pôoh-prà-gàht)
 22. เพลงไพเราะ
  Song of Solomon (Pleng-pai-râw)
 23. ยะซายา
  Isaiah (Yá-sah-yah)
 24. ยิระมะยา
  Jeremiah (Yí-rá-má-yah)
 25. บทเพลงร้องทุกข์
  Lamentations (Bòt-pleng-ráwng-toók)
 26. ยะเอศเคล
  Ezekiel (Yá-és-ken)
 27. ดานิเอล
  Daniel (Dah-ní-en)
 28. โฮเซอา
  Hosea (Hoh-seh-ah)
 29. โยเอล
  Joel (Yoh-en)
 30. อาโมศ
  Amos (Ah-môht)
 31. โอบัดยา
  Obadiah (Oh-bàd-yah)
 32. โยนา
  Jonah (Yoh-nah)
 33. มีคา
  Micah (Mee-kah)
 34. นาฮูม
  Nahum (Nah-hoohm)
 35. ฮะบาฆูค
  Habakkuk (Há-bah-kôohk)
 36. ซะฟันยา
  Zephaniah (Sá-fan-yah)
 37. ฮาฆี
  Haggai (Hah-kee)
 38. ซะคาระยา
  Zechariah (Sá-kah-rá-yah)
 39. มาลาคี
  Malachi (Mah-lah-kee)
Author:
rmitchell
ID:
225603
Card Set:
Thai-English Bible Names
Updated:
2013-07-18 03:25:25
Tags:
Thai Bible Names
Folders:

Description:
The books of the Bible in Thai-English
Show Answers: