Afrikaans

The flashcards below were created by user SkyePie on FreezingBlue Flashcards.

 1. What is an example of a Group 1 conjunction?
  (Hint.M.E.A.D.O.W.S)
  maar, en, dog, want, of, sowel.....as
 2. What is an example of a Group 2 conjunction?
  Dus, daarom, dan, daarna, al, anders, nogtans, toe, tog
 3. What is an example of a Group 3 conjunction?
  Dat, omdat, todat, nadat
 4. Join the following sentences with a Group 1 conjunction.
  Ek hou van pienk. Liam hou van blou.
  Ek hou van pienk maar Liam hou van blou.
 5. Join the following sentences with a Group 2 conjunction.
  Dit is Vrydag. Al die leerlinge is baie vrolik.
  Dit is Vryday daarom is al die leerlinge baie vrolik.
 6. Join the following sentences with a Group 3 conjunction.
  Ek moes by die bushalte wag. Die bus het opgedaag.
  Ek moes by die bushalte wag totdat die bus opgedaag het.
 7. Negatief
  Change the following sentencs to negative.
  1) Iemand is siek.
  2) Alles is weg.
  3) Ek het al ooit op n oorsese reis.
  • 1) Niemand is siek nie.
  • 2) Niks is weg nie.
  • 3) Nee, was jy nog nooit op n oorsese reis nie.
 8. Verlede tyd
  Change the following to past tense
  1) Sy hardloop vinnig in die gaan af.
  2) Sy is lief vir haar skool.
  3) Sy skelm mislei my
  4) Ek het my ouers baie lief
  • 1) Sy het vinnig in die gaan af gehardloop.
  • 2) Sy was lief vir haar skool.
  • 3) Sy het skelm mislei my.
  • 4) Ek het my ouers baie lief gehad.
 9. Toekomende Tyd

  change the following to future tense.
  1) Hy lees die boek vinnig klaar.
  2) Dit is n dokter
  3) Jy het jou ouers lief.
  • 1) Hy sal die boek vinnig klaar lees.
  • 2) Dit sal n dokter wees.
  • 3) Jy sal jou ouers lief he.
Author:
SkyePie
ID:
226934
Card Set:
Afrikaans
Updated:
2013-07-13 09:41:08
Tags:
Afrikaans
Folders:

Description:
Afrikaans flashcards
Show Answers: