Ελληνικό λεξιλόγιο 02

Home > Preview

The flashcards below were created by user mazeprince on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hallo
  Γεια σας
 2. die Uhr
  το πολόι
 3. der Schlüssel
  το κλειδί
 4. die Vase
  το βάζο
 5. der Korb
  το καλάθι
 6. der Schrank
  το ερμάρι

Card Set Information

Author:
mazeprince
ID:
227495
Filename:
Ελληνικό λεξιλόγιο 02
Updated:
2013-07-18 13:17:14
Tags:
modern greek vocabulary ελληνικά
Folders:

Description:
Vocabulary of an online website course kypros.org
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview