15/7

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. monolithic
  cứng nhắc, bảo thủ
 2. indigent
  bần cùng
 3. arbitrary
  võ đoán, tùy tiện
 4. fray
  a fight
 5. stymie
  ngăn cản
 6. flout
  coi thường, miệt thị
 7. cognizant
  hiểu biết, có nhận thức (về)
 8. turbulent
  hỗn loạn
 9. terminate
  to end
 10. forthwith
  immediately
 11. revert
  trở về tình trạng cũ
 12. oust
  đuổi ra ngoài, bật ra ngoài
 13. emaciated
  gầy mòn, xơ xác
 14. surge
  nổi dậy
 15. accend
  lên, đi lên
 16. malnutrition
  suy dinh dưỡng
 17. afflict
  làm đau khổ
 18. besiege
  vây quanh, hỏi dồn dập
 19. privation
  sự thiếu thốn
 20. sinister
  ác độc, nham hiểm
 21. thwart
  ngăn cản
 22. malignant
  ác tính
 23. excruciating
  hành hạ
 24. respite
  nghỉ giữa giờ
 25. reverberating
  vang dội, lặp lại
 26. fretful
  bực bội
 27. succumb
  chịu thua, ko chống nổi
Author:
anti207
ID:
227737
Card Set:
15/7
Updated:
2013-07-21 14:39:44
Tags:
15
Folders:

Description:
15/7
Show Answers: