28/7

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. exult
  hân hoan
 2. attest
  thử thách, kiểm định
 3. deploy
  dàn trận
 4. abortive
  fruitless
 5. modify
  tđổi 1 phần
 6. accommodate
  thích nghi, điều hòa
 7. spontaneous
  ngẫu nhiên, tình cờ
 8. veneer
  lớp bề ngoài
 9. myriad
  vô số
 10. urbane
  tinh tế, lịch sự
 11. crave
  ao ước, khao khát
 12. irrelevant
  ko THÍCH HỢP
 13. deem
  cho rằng, coi rằng
 14. inherent
  vốn có, bẩm sinh
 15. buff
  fan, ng đi theo, hâm mộ
 16. romp
  nô đùa ầm ĩ
 17. latent
  ẩn dấu, tiềm tàng
 18. tortuous
  ngoằn ngoèo
 19. itinerant
  lưu động
 20. peregrination
  sự/cuộc lang thang, hành trình
 21. conjugal
  thuộc hôn nhân
 22. baromater
  vật đo độ thay đổi
 23. megalomania
  hoang tưởng về quyền thế, tiền tài
 24. profligate
  hoang tàn, trác táng
 25. strife
  cuộc tranh chấp
 26. legion
  số đông
 27. coup
  đảo chính
 28. amnesty
  ân xá
 29. expatriate
  tha phương
 30. fiat
  sắc lệnh
 31. mendacious
  xuyên tạc, sai
Author:
anti207
ID:
228420
Card Set:
28/7
Updated:
2013-07-28 18:11:22
Tags:
28
Folders:

Description:
28/7
Show Answers: