Danish Grammar

The flashcards below were created by user gitte on FreezingBlue Flashcards.

 1. tænke vs. synes vs. tror vs. forstille sig
  jeg tænker på:
  jeg synes:
  jeg tror:
  jeg forstille mig:
  • jeg tænker på: I think (exercise the mind) 
  • jeg synes: I think (opinion) 
  • jeg tror: I think (believe) 
  • jeg forstille mig: I think (imagine, have formed a conception of)
 2. da vs. når
  da:
  når:
  • da: when (a single occasion in the past) 
  • når: when (repeated occasions, also in present and future)
 3. som vs der
  som:
  der:
  • som: who, which and that 
  • der: who, which and that

  • som can always be used and der can only be used if it acts as the subject of the phrase it is part of
  • “Det er Karen, der har fortalt mig det”

  • “Det er et syn, som jeg aldrig glemmer” 
  • eller
  • “Det er et syn, jeg aldrig glemmer”
 4. kende vs. ved
  at kende:
  at vide:
  • at kende: to know (be acquainted with) 
  • at vide: to know (a fact)
 5. Ubestemt - undecided-> "a car"
  • en bil.........en stor bil
  • to biler.......to store biler

  • et hus........et stort hus
  • to huser.....to store huse
 6. Bestemt- decided-> "the car"
  • bilen..................bilerne
  • den store bil.......de storte biler

  • huset.................husene
  • det store hus.......de store huse
 7. articles for a noun with "en" (gender feminine and masculine)
  • en bil.........en stor bil
  • to biler.......to store biler

  • bilen..................bilerne
  • den store bil.......de storte biler
 8. articles for a noun with "et" (gender feminine and masculine)
  • et hus........et stort hus 
  • to huser.....to store huse

  • huset.................husene
  • det store hus.......de store huse
 9. Han=
  Hun=

  Ham= 
  Hende=

  Hans=
  Hendes=
  • Han= him (subject)
  • Hun= her (subject)

  • Ham= him (object)
  • Hende= her (object)

  • Hans= his (Hans bog)
  • Hendes= her (Hendes bog)

  • Pamela elsker hendes køkken.
  • Pamela loves her (someone else's) kitchen.

  • Pamela elsker sit køkken.
  • Pamela loves her (own) kitchen.
 10. Jeg=
  Du=

  min/ mit/ mine=
  din/ dit/ dine=

  min/ mit/ mine=
  din/ dit/ dine=
  sin/ sit/ sine=
  • Jeg= I (subject)
  • Du= you (subject)

  • min/ mit/ mine= mine (object)
  • din/ dit/ dine= yours (object)

  • Havet er min. 
  • Kokken er mit.
  • Venner er mine.

  • min/ mit/ mine= my (genetive- possessive)
  • din/ dit/ dine= your (genetive- possessive)
  • sin/ sit/ sine= her or his, when supporting the subject

  • min have (en have)
  • mit køkken (et køkken)
  • mine venner (plural)

  • Pamela elsker sit køkken.
  • Pamela loves her (own) kitchen.
 11. Vi=
  I=
  De=

  os=
  jer=
  dem=

  vores=
  jeres=
  deres=
  • vi=we (subject)
  • I=you (pl) (subject)
  • de=they (subject)

  • os= us (object)
  • jer= you/ yourselves (pl) (object)
  • dem= them (object)

  "bogen er vores"

  • vores= our(s) (genetive- possessive)
  • jeres= your(s) (genetive- possessive)
  • deres=their(s) (genetive- possessive)

  "vores bog er tyk"
 12. det/ den=

  det/ den=

  dets/ dens=
  det/ den= it (subject)

  • et bord-> det
  • en bog-> den

  det/ den= it (object)

  • Den ligge pà bordet-> It (the book) lies on
  • the table.
  • Det er sort -> It (the table) is black.

  • dets/ dens= its' (genetive- possessive)
  • Dens sider er tynd-> It's (the book's) pages
  • are thin.
 13. mig=
  dig=
  sig=
  os=
  jer=
  • mig=myself
  • dig=yourself
  • sig=himself, herself, itself, themselves
  • os=ourselves 
  • jer=yourselves
 14. modal verbs

  at kunne=
  at matte=
  at ville=
  at skulle=
  • at kunne-> Det kan jeg gøre : That can I do.
  • at matte-> Det mà jeg gøre : That may I do.
  • at ville-> Det vil jeg gøre : That will I do.
  • at skulle-> Det skal jeg gøre : That must I do.
 15. other auxiliary verbs
  • at burde-> __________ : 
  • at turde-> __________ : 
 16. skulle + infinitive verb
  kunne + infinitive verb
  • Jeg skulle ikke sige-> I shouldn't say
  • Jeg skulle studere Dansk-> I should study Danish

  • Jeg kunne ikke sige-> I couldn't say
  • Jeg kunne studere Dansk-> I could study Danish
 17. future tense
  use present tense and context;

  Jeg ringer lige til ham-> I'll give him a ring

  Jeg kommer i morn-> I will come tomorrow.

  Jeg køber nogle aebler, nàr jeg er i byen. -> I will buy apples when I am in town.
 18. many, more, most
  Can count the things:

  • positiv:       mange... many
  • komarativ:  flere.......more
  • superlativ:  flest........most

  Cannot count:

  • positiv:       meget... a lot, much
  • komarativ:  mere.......more
  • superlativ:  mest........most
 19. lægge vs ligge
  • lægge: to lay (dynamic)
  • Han lægge bogen på stolen.

  • ligge: to lay (passiv)
  • Bogen ligge på stolen.
 20. possessive pronouns:
  • min/mit/mine= my
  • dine/dit/dine= your
  • hans=his (his kitchen)
  • hendes=her (her kitchen)
  • dens, dets=its
  • vores=ours
  • jeres=your
  • deres=their

  • Pronouns
  • En bog -> med den
 21. havde vs. få
  • havde: have : means to be in possession of -> Jeg har en
  • bog : I have a book.

  • : have : means to come into possession of -> Jeg fik en
  • bog : I got a book.

   

  to have in connection with and drink will use “få”

   

  • Jeg fik (or drak) en kop café 
  • -> I had a cup of coffee (I drank it)

  • Jeg havde en kop café -> I had a cup of coffee (I was in
  • possession of it- where did you put it?)

   
 22. er ved at gøre vs.
  gør
  • Hun skrive en bog ->
  • she writes a book

  • Hun er ved at skrive en
  • bog -> she is ‘in the process of writing a book”
 23. så – two meanings
  • så = so/ therefore
  • -> så vi matte : so we must

   

  • så = then -> så
  • gik vi en tur : then we went on a walk

  • * must invert verb in
  • this case
 24. at vs. som vs. der
  • som -> that -> Katen
  • som jeg har købt.

  • der ->  that -> Jeg har en kat, der (eller som) er
  • sort.

  • at -> that -> Jeg
  • ved at det er svært til… : I know that it is hard to…

  ·       at serves as a conjunction
 25. singular and plural
  articles
  • den anden bog ->
  • the other book (singular)

  • de andre bøger ->
  • the other books (plural)

   

  • det andet hus ->
  • the other house (singular)

  • de andre huse ->
  • the other houses (plural)
Author:
gitte
ID:
228926
Card Set:
Danish Grammar
Updated:
2013-08-13 20:27:32
Tags:
danish
Folders:

Description:
some rules
Show Answers: