Danish Grammar

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user gitte on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. tænke vs. synes vs. tror vs. forstille sig
  jeg tænker på:
  jeg synes:
  jeg tror:
  jeg forstille mig:
  • jeg tænker på: I think (exercise the mind) 
  • jeg synes: I think (opinion) 
  • jeg tror: I think (believe) 
  • jeg forstille mig: I think (imagine, have formed a conception of)
 2. da vs. når
  da:
  når:
  • da: when (a single occasion in the past) 
  • når: when (repeated occasions, also in present and future)
 3. som vs der
  som:
  der:
  • som: who, which and that 
  • der: who, which and that

  • som can always be used and der can only be used if it acts as the subject of the phrase it is part of
  • “Det er Karen, der har fortalt mig det”

  • “Det er et syn, som jeg aldrig glemmer” 
  • eller
  • “Det er et syn, jeg aldrig glemmer”
 4. kende vs. ved
  at kende:
  at vide:
  • at kende: to know (be acquainted with) 
  • at vide: to know (a fact)
 5. Ubestemt - undecided-> "a car"
  • en bil.........en stor bil
  • to biler.......to store biler

  • et hus........et stort hus
  • to huser.....to store huse
 6. Bestemt- decided-> "the car"
  • bilen..................bilerne
  • den store bil.......de storte biler

  • huset.................husene
  • det store hus.......de store huse
 7. articles for a noun with "en" (gender feminine and masculine)
  • en bil.........en stor bil
  • to biler.......to store biler

  • bilen..................bilerne
  • den store bil.......de storte biler
 8. articles for a noun with "et" (gender feminine and masculine)
  • et hus........et stort hus 
  • to huser.....to store huse

  • huset.................husene
  • det store hus.......de store huse
 9. Han=
  Hun=

  Ham= 
  Hende=

  Hans=
  Hendes=
  • Han= him (subject)
  • Hun= her (subject)

  • Ham= him (object)
  • Hende= her (object)

  • Hans= his (Hans bog)
  • Hendes= her (Hendes bog)

  • Pamela elsker hendes køkken.
  • Pamela loves her (someone else's) kitchen.

  • Pamela elsker sit køkken.
  • Pamela loves her (own) kitchen.
 10. Jeg=
  Du=

  min/ mit/ mine=
  din/ dit/ dine=

  min/ mit/ mine=
  din/ dit/ dine=
  sin/ sit/ sine=
  • Jeg= I (subject)
  • Du= you (subject)

  • min/ mit/ mine= mine (object)
  • din/ dit/ dine= yours (object)

  • Havet er min. 
  • Kokken er mit.
  • Venner er mine.

  • min/ mit/ mine= my (genetive- possessive)
  • din/ dit/ dine= your (genetive- possessive)
  • sin/ sit/ sine= her or his, when supporting the subject

  • min have (en have)
  • mit køkken (et køkken)
  • mine venner (plural)

  • Pamela elsker sit køkken.
  • Pamela loves her (own) kitchen.
 11. Vi=
  I=
  De=

  os=
  jer=
  dem=

  vores=
  jeres=
  deres=
  • vi=we (subject)
  • I=you (pl) (subject)
  • de=they (subject)

  • os= us (object)
  • jer= you/ yourselves (pl) (object)
  • dem= them (object)

  "bogen er vores"

  • vores= our(s) (genetive- possessive)
  • jeres= your(s) (genetive- possessive)
  • deres=their(s) (genetive- possessive)

  "vores bog er tyk"
 12. det/ den=

  det/ den=

  dets/ dens=
  det/ den= it (subject)

  • et bord-> det
  • en bog-> den

  det/ den= it (object)

  • Den ligge pà bordet-> It (the book) lies on
  • the table.
  • Det er sort -> It (the table) is black.

  • dets/ dens= its' (genetive- possessive)
  • Dens sider er tynd-> It's (the book's) pages
  • are thin.
 13. mig=
  dig=
  sig=
  os=
  jer=
  • mig=myself
  • dig=yourself
  • sig=himself, herself, itself, themselves
  • os=ourselves 
  • jer=yourselves
 14. modal verbs

  at kunne=
  at matte=
  at ville=
  at skulle=
  • at kunne-> Det kan jeg gøre : That can I do.
  • at matte-> Det mà jeg gøre : That may I do.
  • at ville-> Det vil jeg gøre : That will I do.
  • at skulle-> Det skal jeg gøre : That must I do.
 15. other auxiliary verbs
  • at burde-> __________ : 
  • at turde-> __________ : 
 16. skulle + infinitive verb
  kunne + infinitive verb
  • Jeg skulle ikke sige-> I shouldn't say
  • Jeg skulle studere Dansk-> I should study Danish

  • Jeg kunne ikke sige-> I couldn't say
  • Jeg kunne studere Dansk-> I could study Danish
 17. future tense
  use present tense and context;

  Jeg ringer lige til ham-> I'll give him a ring

  Jeg kommer i morn-> I will come tomorrow.

  Jeg køber nogle aebler, nàr jeg er i byen. -> I will buy apples when I am in town.
 18. many, more, most
  Can count the things:

  • positiv:       mange... many
  • komarativ:  flere.......more
  • superlativ:  flest........most

  Cannot count:

  • positiv:       meget... a lot, much
  • komarativ:  mere.......more
  • superlativ:  mest........most
 19. lægge vs ligge
  • lægge: to lay (dynamic)
  • Han lægge bogen på stolen.

  • ligge: to lay (passiv)
  • Bogen ligge på stolen.
 20. possessive pronouns:
  • min/mit/mine= my
  • dine/dit/dine= your
  • hans=his (his kitchen)
  • hendes=her (her kitchen)
  • dens, dets=its
  • vores=ours
  • jeres=your
  • deres=their

  • Pronouns
  • En bog -> med den
 21. havde vs. få
  • havde: have : means to be in possession of -> Jeg har en
  • bog : I have a book.

  • : have : means to come into possession of -> Jeg fik en
  • bog : I got a book.

   

  to have in connection with and drink will use “få”

   

  • Jeg fik (or drak) en kop café 
  • -> I had a cup of coffee (I drank it)

  • Jeg havde en kop café -> I had a cup of coffee (I was in
  • possession of it- where did you put it?)

   
 22. er ved at gøre vs.
  gør
  • Hun skrive en bog ->
  • she writes a book

  • Hun er ved at skrive en
  • bog -> she is ‘in the process of writing a book”
 23. så – two meanings
  • så = so/ therefore
  • -> så vi matte : so we must

   

  • så = then -> så
  • gik vi en tur : then we went on a walk

  • * must invert verb in
  • this case
 24. at vs. som vs. der
  • som -> that -> Katen
  • som jeg har købt.

  • der ->  that -> Jeg har en kat, der (eller som) er
  • sort.

  • at -> that -> Jeg
  • ved at det er svært til… : I know that it is hard to…

  ·       at serves as a conjunction
 25. singular and plural
  articles
  • den anden bog ->
  • the other book (singular)

  • de andre bøger ->
  • the other books (plural)

   

  • det andet hus ->
  • the other house (singular)

  • de andre huse ->
  • the other houses (plural)

Card Set Information

Author:
gitte
ID:
228926
Filename:
Danish Grammar
Updated:
2013-08-13 20:27:32
Tags:
danish
Folders:

Description:
some rules
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview