Wörterbuch H3

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. sich herumstreichen
  đi rảo qua rảo lại
 2. herumtreiben
  đi loang quang ko đinh rõ
 3. herumtun
  chiu khó, cố gắng làm việc
 4. herumwühlen
  bới, lục soát, lục lọi
 5. herumzerren
  giằng co, níu kéo
 6. herunterbitten
  yêu cầu bước xuống
 7. heruntermachen
  hạ xuống, gièm pha, nói xấu, làm mất danh dự ai
 8. herunterrasseln
  tụt nhanh xuống phia dưới
 9. herunterreißen
  giật cái j xuống, phá huỷ, trút bỏ quần áo
 10. heruntersein
  suy nhược đi, yếu đi, giảm, hạ bớt
 11. hervorbringen
  sx, chế tạo, tao ra, gây ra
 12. hervordringen
  ló ra, xuất hiện, phô bày ra
 13. hervorkommen
  ló ra, xuất hiện
 14. hervorstechend
  xuất sắc, xuất chúng, 
 15. hervorstürzen
  xông tới trc
 16. sich hervortun
  trội hẳn lên, gây sự chú ý
 17. herwärts
  trên đường tới đây
 18. r Herweg
  đường dẫn đến
 19. herzählen
  kể ra, liệt kê
 20. Herzallerliebste
  ng đc yêu thương nhất
 21. herzbeklemmend
  đáng lo ngại, làm cho bối rối
 22. s Herzeleid
  mối đau lòng
 23. r Herzenbrecher
  ng làm cho phụ nữ say mê
 24. r Herzenfreund
  ng bạn chí thân
 25. herzensfroh
  rất vui
 26. herzensgrund, r
  đáy lòng
 27. e Herzensgüte
  lòng tốt
 28. e Herzenslust
  niềm phấn khởi lớn lao
 29. r Herzenswunsch
  nguyện vọng
 30. herzensfreuend
  làm vui lòng, làm hài òng
 31. herzensgreifend
  cảm động, cảm kích
 32. herzgewinnend
  dễ mến, dê thương
 33. herzig
  dễ thương
 34. herzinnig
  rất thành tâm, chân thành
 35. Herzinsuffizienz
  bệnh yếu tim
 36. herzzerreißend
  xé lòng, tan nát lòng
 37. heterodox
  khác với lẽ thường
 38. hetzen
  săn đuổi
 39. sich hetzen
  vội vã, hấp tấp
 40. e Hetzerei
  sự vội càng, hấp tấp, sự khích động
 41. hetzerisch
  khiêu khích, có tính kích động
 42. s Heu
  cỏ khô, nhiều tiền
 43. heuer
  trong năm nay
 44. heurig
  trong năm nay
 45. hierbei
  đính kèm theo đay, đồng thời, cùng lúc
 46. hierin
  trong vân đề này
 47. hierzu
  vì mục đích ấy
 48. hierzulande
  ở trong xứ này
 49. r Hielfsfonds
  quỹ dự trữ để cứu trợ
 50. r Himmelsbogen
  bầu trời
 51. himmelschreiend
  làm cho phẫn uất
 52. r Himmelsraum
  ko gian
 53. hinab
  xuống dưới
 54. hinauf
  về phía bên trên
 55. hinaus
  ngoài, ra ngoài
 56. hinausbefördern
  chuyên chở ra ngoài
 57. sich hinausbeugen
  nghiêng mình ra ngoài
 58. hinaustreiben
  lùa ra ngoài,
 59. hinausweisen
  đuổi khéo, 
 60. hinauszörgern
  rời lai, trì hoãn
 61. hinfällig
  già yếu, suy yêu
 62. hinfort
  kể từ rày về sau
 63. hingabefähig
  sẵn sàng hy sinh
 64. hingerissen
  hoan hỷ, hân hoan, cảm kích
 65. hinhochken
  ngồi xổm
 66. hinken
  đi cà nhắc, khập khiễng
 67. hinlänglich
  vừa đủ, vừa phải
 68. hinlocken
  lôi cuốn, dụ dỗ tới một nơi nhất định
 69. hinmachen
  gắn vào, bắt vào, vội vàng, hấp tấp
 70. e Hinnahme
  sụ chịu đựng, cam chịu
 71. hinneigen zu
  thiên về ngả về
 72. hinrechend
  đầy đủ, vừa phải
 73. hinschlachten
  sát hại một cách dã man
 74. hinschmelzen
  tan, chảy ra, cảm động, cảm kích
 75. hinsein
  bị mất, hư hỏng, bị kiệt sức
 76. in jeder HInsicht
  về mọi phương diện
 77. hintereinander
  liên tục nhau, nối tiếp nhau
 78. r Hintergedanken
  ẩn ý
 79. hintergründig
  bí hiểm, sâu kín, khó hiểu
 80. hinterherkommen
  đến sau, tới sau
 81. hinterher sein
  bị ở lại, rớt lại
 82. r Hinterkopf
  cái ót, gáy
 83. hinterlegen
  để lại, gửi lại, ký thác
 84. r Hinterwäldler
  ng thô bạo, cục cằn nhưng ngớ ngẩn
 85. hinterziehen
  sang đoạt, biển thủ
 86. r Hintritt
  sự chết, qua đời, từ trần
 87. hinüber
  qua, qua bên kia
 88. hinübersein
  bị hao mòn, bị sờn
 89. s Hinundhergerede
  cuộc tranh luận dài dòng mà ko đi tới kết quả
 90. hinweg
  đi khỏi, bỏ qua
 91. hinwelken
  tàn dần, héo dần
 92. hinwenden
  quay về một huóng nào đó
 93. hinwiederum
  bù vào, bù đắp, một lần nữa
 94. hinzugesellen
  hơp lại, sát nhập
 95. hirnverbrannt
  điên khùng, mất trí
 96. hitzempfindlich
  ko chịu đc nhiệt độ cao
 97. hitzfest
  chịu đc nóng
 98. r HItzkopf
  ng nóng tính
 99. r Hitzschlag
  sự say nắng, cảm nắng
 100. e Hobelmaschine
  máy bào
 101. hobeln
  bào, trau truốt
 102. hochachtbar
  rất đáng kính
 103. hochbegabt
  rất có tài
 104. hochbetagt
  rất già
 105. e Hochblüte
  sự trổ đầy hoa
 106. hochbringen
  chăm sóc, nuôi dưỡng, làm nổi điên
 107. hocherfreut
  rất hân hânhj
 108. hochfahrend
  rat kiêu ngạo
 109. hochfliegend
  nhiều tham vọng
 110. hoch geehrt
  rất đc tôn trọng
 111. hochgemut
  đầy tư tin, vui vẻ
 112. hochgeschätzt
  rất đc mến chuộng
 113. hochgeschlossen
  kín lên tới cổ
 114. hoch gewachsen
  cao lơn, to lớn
 115. r Hochglanz
  sự bóng loáng
 116. hochherzig
  đại lô, hào hiệp
 117. hochkommen
  phát triển, tiến bộ, bình phục, phục hồi lại
Author:
huatieulanl
ID:
228973
Card Set:
Wörterbuch H3
Updated:
2013-08-04 13:57:18
Tags:
viet đức
Folders:

Description:
Wörterbuch
Show Answers: