Wörterbuch I 1

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. ibidem
  cùng chỗ ấy
 2. s Ichbewusstsein
  ý thức của bản thân
 3. ichsüchtig
  ích ky, tự kỷ
 4. idealisieren
  lý tưởng hoá
 5. ideell
  trong ý niệm, ý tưởng hay tưởng tượng
 6. e Ideenassoziation
  sự liên tưởng
 7. idem
  như trên
 8. r Igel
  con nhím, ng khó tinh
 9. r Ignorant
  ng ngu dốt, dốt nát
 10. illegitim
  ko chính thức, bất hợp pháp
 11. illiberal
  ko tự do, hẹp hòi
 12. iiliquid
  ko trả nổi
 13. illoyal
  ko tôn trọng, ko ngay thật, ko ngay thẳng
 14. illuminieren
  chiếu sáng, thắp sang trong dịp hội hè
 15. illusorisch
  gạt gẫm, lừa gạt
 16. illuster
  nổi tiếng, trứ danh
 17. illustrieren
  minh hoạ
 18. imbezil
  dại đột, khờ dạ
 19. r Imker
  ng nuôi ong
 20. imkern
  nuôi ong
 21. immanent
  sẵn có, nội tại
 22. immensurabel
  vô biên, ko kể xiết
 23. immerdar
  cho mãi mãi, vinh viễn
 24. immerfort
  liên tục, không ngừng
 25. immerhin
  ít ra, ít nhất
 26. immerwährend
  vĩnh viễn, mãi mãi
 27. immerzu
  lien tục, ko ngừng
 28. imminent
  cấp bách, cấp kỳ
 29. immobil
  bất động, trơ trơ, đứng yên
 30. impenetrabel
  iko thể xuyên qua đc
 31. impermeabel
  ko thể thấm qua đc
 32. impertinent
  hỗn láo, hỗn xược
 33. imperzeptibel
  ko thể cảm thấy, cực kỳ nhỏ bé
 34. implantieren
  cắm, trồng vào, tháp vào
 35. implizieren
  làm liên can, liên luỵ
 36. implizit
  ngụ ý, ám chỉ, tiềm ần
 37. imponderabel
  ko thể cân lường đc
 38. imponieren
  gây ấn tượng
 39. imposant
  oan nghiêm, oai vệ
 40. imprägnieren
  thấm ướt, thẩm thấu
 41. impraktikabel
  ko thể áp dụng đc
 42. s Impressum
  tên của nhà xuất bản
 43. imprimieren
  cho phép xuất bản
 44. improvisieren
  ứng tác, ứng khẩu
 45. inartikuliert
  ko rõ ràng, ko rành mạch
 46. inbegriffen
  đc tính vào, kể cả
 47. in betreff
  theo, thể theo
 48. indelikat
  thiếu nhã nhặn, khiếm nhã
 49. indemnisieren
  bồi thường
 50. indeterminiert
  ko quyét định, mơ hồ
 51. indezent
  khiếm hã, bất lịch sự
 52. indifferent
  dửng dưng, hờ hững, thản nhiên, thờ ơ, ko quan tâm
 53. indignieren
  gây phẫn nộ, làm cho công phẫn
 54. Indikation
  sự mách bảo, chỉ bảo, hướng dẫn
 55. r indikator
  chất chỉ thị
 56. indiskret
  ko kín đáo, tò mò, tọc mạch, 
 57. indiskutabel
  ko thể bàn cĩa
 58. indisponibel
  ko thể sử dụng, đang bận
 59. indisponiert
  khó chịu ktrong ng, 
 60. indisputabel
  ko thể tranh giành
 61. indiszipliniert
  vô kỷ luật
 62. s Indiz
  dầu hiệu, bằng chứng, chứng cớ
 63. indizieren
  chỉ, trỏ, cho biêt, chỉ định
 64. indulgent
  khoan hồng, khoan dung
 65. induzieren
  xúi giục, dẫn dụ, quy nạp
 66. inegal
  ko bằng nhau, ko đều nhau
 67. ineinanderfügen
  lồng vào nhau
 68. inert
  ko cử động, ì ra, trơ trơ ra
 69. inexitent
  ko có, ko tồn tại 
 70. infallibel
  o thể lầm lẫn
 71. infam
  nhục nhã, ô nhục
 72. infantil
  thuộc về trẻ con, ngây thơ
 73. infektiös
  bị lây, bị truyền nhiêm
 74. inferior
  thua sút, kém, dưới
 75. infertil
  ko sinh sản, ko sinh nở
 76. infiltrieren
  thấm vào
 77. infinitesimal
 78. cực nhỏ
 79. infizieren
  truyền bệnh
 80. inflammabel
  dễ bắt lửa
 81. e Influenz
  sự ảnh hưởng
 82. e Inflorenze
  sự trổ hoa
 83. r Informand
   ng đc báo tin
 84. r Informant
   ng báo tin
 85. e Infusion
   sự chích, tiêm
 86. ingeniös
  khéo léo, tài tình
 87. r Ingrimm
  sự nóng, tức ngầm
 88. ingrimmig
  hay giận, dễ giận
 89. inhaltsschwer
  quan trọng, đầy ý nghĩa, sâu xa
 90. inhärent
  vốn sẵn có
 91. inhômgen
  ko đồng đều, ko đồng tình
 92. inhuman
   vô nhận đạo
 93. Initiator
  ng  mới học, ng học vỡ lòng, ng khởi xướng
 94. initiieren
  truyền cho, truyền thụ
 95. e Injektion
  sự chích thuốc
 96. injuriieren
  chửi rủa, chửi mắng
 97. s Inkasso
  sự thu ngân
 98. inklinieren
  nghiêng ngã, cúi tới, với tới
 99. inkognito
  ngấm ngầm, lén lút
 100. inkohärent
  rời rạc, ko liên tục
 101. inkomparapel
  ko thể so sánh, ko thể so bì, vô song
 102. inkongruent
  ko thích đáng
 103. inkonsequent
  ko hợp lý, mâu thuẫn
 104. inkonsistent
  lỏng lẻo, quờ quạc, ko mach lạc
 105. inkonstant
  hay thay đổi
 106. inkonvertibel
  ko thể dổ ra thứ khác
 107. inkorporieren
  trọn, hoà nhập vào, sát nhập vào
 108. inkriminieren
  buộc tội, lên án
 109. inkurabel
  ko thể chữa khỏi
 110. inliegend
  trong đây,
 111. inmemoriam
  để tưởng niệm
 112. innewerden
  nhận thấy, xét thấy, nghe, biết, hiểu
 113. inofffensiv
  vô hại, ko có hại
 114. inokulieren
  tiêm chủng
 115. in puncto
  về phương diện
Author:
huatieulanl
ID:
229095
Card Set:
Wörterbuch I 1
Updated:
2013-08-04 15:04:27
Tags:
từ điển
Folders:

Description:
đức việt
Show Answers: