Wörterbuch I 2

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. in saldo
  chỗ, phần còn sót lại
 2. r Insasse
  hành khách, cư dân
 3. e Insektenkunde
  côn trung học
 4. insensibel
  ko cảm giác, tê, vô tình, thờ ơ, lãnh đạm
 5. e Insertion
  sự đăng tải, 
 6. s Inserat
  bảng thong báo, quảng coá
 7. insgeheim
  một cách bí mật, kín, vụng trộm
 8. insgemein
  chung tất cả, gộp tất cả
 9. insinuieren
  đút vào, len vào, xỏ xiên, ám chỉ
 10. insipid
  vô vị,, lạt lẽo
 11. e Insistenz
  sự nài nỉ, khẩn khoản
 12. inskribieren
  ghi vào sổ, đăng ký
 13. insofern
  theo như là, với tư cách là, nếu
 14. insofern
  về phươn diện đó
 15. insolent
  xất cược, hỗn láo
 16. insolvent
  ko thể trả nợ nổi
 17. inspizieren
  kiểm soátm kiểm tra
 18. e Ínstandhaltung
  sự bảo tồn, gìn giữ
 19. instruieren
  giảng dạym chỉ dẫn
 20. r Íntruktor
  giảng viên
 21. instruktiv
  thuộc về giáo dục, giáo huấn
 22. instrumentieren
  phối ihis
 23. insuffizient
  thiếu thốn, ko đủ, thiếu khả năng
 24. insular
  ở đảo
 25. r Insult
  sự lăng mạ, nhuc mạ
 26. in summa
  tất cả, tổng cộng
 27. r Insurgent
  kẻ làm loạn
 28. insurrektion
  cuộc nổi loạn
 29. integer
  chư đụng tới, ko tì vết
 30. integral
  hoàn toàn, trọn vẹn
 31. intelligibel
  có thể nhận ra đc, dê hiểu, dễ nghe
 32. interdizieren
  cấm chỉ, cấm đoạn
 33. s Interim
  tình trạng lâm thời
 34. interkurrent
  giao lưu, thêm vào
 35. intermediär
  ở giữa, trung gian
 36. intermittierend
  từng hồi, cách đoạn
 37. internieren
  giam, nhốt, cầm giữ
 38. interpellieren
  chất vấn
 39. s Intervall
  khoảng cách, khoản thời gian
 40. Intonation
  cách phát âm, giọng nói
 41. intransigent
  khăng khăng, ngoan cố
 42. intravenös
  trong tĩnh mạch
 43. intrigant
  mưu mô, mư kế
 44. invalid
  tàn phế
 45. invariabel
  ko thay đổi
 46. s Inventar
  bảng liệt kê
 47. e Inventur
  sự kiểm ke hàng hoá
 48. invers
  nghihcj, nguọc đảo
 49. invertiert
  đảo ngược
 50. inzidieren
  mổ, xẻ, râchj
 51. inzwischen
  trong khi đó, trong khi chờ đợi
 52. irreduzibel
  không khả quy
 53. irreführen
  dẫn đi sai đường, lừa gạt
 54. irregehen
  laccj lối, bị lầm, thất vọng
 55. e Irrenanstalt
  nhà thương đương
 56. irreparabel
  ko thể sửa chữa
 57. irrereden
   nói sảng, nó nhảm nhí
 58. irresolut
  ko quả quyết, do dự
 59. irrespirabel
  ko thơ đc, khó thở
 60. irrewerden
  trở thành điên khùng
 61. irrgläubig
  thuộc về tà giáo
 62. irrig
  sai lac, ko đúng
 63. irrigerweise
  sai lầm, lầm lạc
 64. irritabel
  dê cáu, dễ giận
 65. e Irritation
  sự nổi giận, nổi cáu
 66. irritieren
  chọc tức, chọc giận
 67. r Irrsinn
  sự điên khùng
 68. r Irrtum
  sai lầm, ngộ nhận
 69. s Item
  khoản, hạng, mục
 70. iterativ
  lặp lại nhiều lần
Author:
huatieulanl
ID:
229101
Card Set:
Wörterbuch I 2
Updated:
2013-08-04 15:39:53
Tags:
tu dien
Folders:

Description:
duc viet
Show Answers: