Wörterbuch J

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. e Jacht
  du thuyền loại sang
 2. e Jagdbeute
  thịt của thú săn bắt đc
 3. jäh
  dôc đứng, dốc ngược
 4. s Jammertal
  đời sống trần tục
 5. jappen
  hít thở không khí
 6. jäten
  nhổ cỏ
 7. e Jauche
  nc phân, mủ lẫn máu ở nhot
 8. jaulen
  tru, hú
 9. jenisch
  láu lỉnh, khôn vặt, lanh lợi
 10. e Jeremiade
  lời than vãn rên rỉ
 11. r Jet
  phi cơ phản lực, máy bay phản lực
 12. jeweilig
  hiện thời
 13. jeweils
  mỗi một, mỗi kỳ, mỗi lần
 14. johlen
  la lối om sòm
 15. jokos
  có tính cách đùa vui, chơi, giỡn
 16. e Jolle
   thuyền buồm loại nhẹ
 17. jovial
  vui vẻ, 
 18. jubilieren
  hót, ca
 19. s Jugendwerk
  tác phẩm hồi còn trẻ
 20. jungenhaft
  con trẻ, ngâyy thơ
 21. e Jungfer
  cô gái chưa chồng
 22. r Jungfernflug
  chuyến bay đầu tiên
 23. r Junggeselle
  ng còn ở độc thân
 24. r Junker
  nhà địa chủ quý tộc
 25. r Jupon
  váy ngắn
 26. justieren
  điều chỉnh, kiểm soát lại
 27. justifizieren
  bào chữa, biện minh
 28. juventil
  thuộc về tuổi trẻ, thiếu niên
 29. s Juwel
  đồ kim hoàn, châu báu, đồ trang sức
 30. Jux r
  trò khôi hài, chuyện vui đùa
Author:
huatieulanl
ID:
229104
Card Set:
Wörterbuch J
Updated:
2013-08-04 15:51:39
Tags:
tu dien
Folders:

Description:
duc viet
Show Answers: