08062013_73Cards_ SentencesPractice anyway_ jsv jsv jsv jsv.txt

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. 1/73. SentencesPractice 08062013_73Cards_ SentencesPractice anyway_ jsv jsv jsv jsv
  1/73.
 2. 2/73. anyway 41492
  2/73.
 3. 3/73. 41492
  3/73.
 4. 4/73. c מעת לעת
  4/73. משה מאוד שמן ורוצה ליורד במשקל. הוא רק אוכל ירקות ופרות אבל מעת לעת משה מרמה בדיאטה שלו
 5. 5/73. מפעם לפעם
  5/73. מפעם לפעם, אני לא יכול להדליק את המונע של המכונית שלי.
 6. 6/73. מדי פעם
  6/73. מדי פעם, אני זקוק לשינוי בשיגרה
 7. 7/73. כפעם בפעם
  7/73. כפעם בפעם, יהיו לני מורה מחליף
 8. 8/73. anyway, one way or the other, in any case ; on its own, by itself מִמֵּילָא 
  8/73. אין לי מוסג היכן המפתחותך , ממילא מוכרח לעתק המפתחותי.
 9. 9/73. JEALOUS OF לקנא ב
  9/73. מרים אינה הצליח לעבור המבחן ולכן הקנא ברחל, החברה שלה, שהצלחה. יששכר קנאי לגבי הצלחתו של זבולון. נחמיה מקנא בהצלחתו הרבה של ג'יסון במבחן יעל.
 10. 10/73. FANATIC לקנא ב - לקנא אודות לקנא לגבי
  10/73. נחמיה מקנא בהצלחתו הרבה של ג'יסון במבחן יעל.יששכר קנאי לגבי הצלחתו של זבולון.
 11. 11/73. despite ; (colloquial) even though, although לַמְרוֹת 
  11/73. למרות שהוא בדיאטה, הוא ממשיך לאכול סוכריות
 12. 12/73. the more one ... the more; in so far as כְּכָל שֶׁ..., כֵּן [כָּךְ
  12/73.
 13. 13/73. inasmuch as, just as, in the same manner as כְּשֵׁם 
  13/73. ככל שמשה יכול להתנזר מאוכל מטוק, אחרת הוא יסבול מסוכרת כשם שקבוצה מכבי תל אביב חופצת לזכות את המשחק, האיום שלהן ,גם כן פועל חופצים לזכות
 14. 14/73. 3 abouts 3 abouts in hebrew??
  14/73.
 15. 15/73. about \ regarding באשר
  15/73. למרות חיולוקי הדעות **באשר מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים **לגבי הצורך להביס את המפלגה הרובליקניתזה היה האכזבה ממש גדולה אשר משה בגלל רחל בחרה להתחתן עם יוסף.
 16. 16/73. about \ regarding לגבי
  16/73. למרות חיולוקי הדעות ** לגני מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים ** אודות הצורך להביס את המפלגה הרובליקנית
 17. 17/73. about \ regarding אודות
  17/73. למרות חיולוקי הדעות ** אודות מי להצביע לנשיא של המפלגת הדמוקראטית, קיימו תמימי דעים ** באשר הצורך להביס את המפלגה הרובליקנית
 18. 18/73. frequent התכוף תָּכוּף
  18/73. משה הולך למסעדה ארומה שש פעמים בשבוע. אשפר לגיד שהוא פטרון תכוף בארומה
 19. 19/73. for עֲבוּר 
  19/73. זו\זאת? היתה הפתעה עבור בעלי המניות, כאשר החברה הכריז על פשיטת רגלWas a surprise for shareholders when the company declared bankruptcy
 20. 20/73. to study, to read ; to consider, to weigh עִיֵּן 
  20/73.
 21. 21/73. to attribute, to ascribe, to express belonging שַׁיָּךְ 
  21/73. כל הרשלנות לגבי האשם שייכת לחברה פזגז
 22. 22/73. EXCEPT FOR in addition to, apart from ; except for - SOLVED SOLVED MAKE A SENTENCE with this מִלְּבַד 
  22/73.
 23. 23/73. detail, particular ; individual ; apart from, except for, excluding ; (colloquial) additionally, apart from that פְּרָט  ל
  23/73. כולם משתתפים בטיול לפראג פרט ללימור
 24. 24/73. in spite of, despite, notwithstanding !!! IMPORTANT- FOLLOW BY NOUN - DESPITE __ THE PERSISTENCE OF __ \\ DESPITE ___ HIS EFFORTS__ חֵרֶף  ה
  24/73. ההצעה התקבלה חרף התנגדותם של כמה חבריםחרף המאמצים הרבים לא הצליחו הרופאים להציל את חיי הפצוע.חרף ההתמדה של משה להתאמן כל בוקר, הוא לא הצליח לרדת במשקל מחמת הדיאטה גרועה
 25. 25/73. here! here is ; הינו - he is, it is (male) ; הנני - (literary) here I AM הִנֵּה
  25/73. • הנה אנחנו עומדים כאן, ברגע חגיגי זה...• הנה אנחנו עומדים כאן, ברגע חגיגי זה...• סכום הפיצויים שקיבלת הינו מלוא הסכום המגיע לך.
 26. 26/73. Ulpan Israel Theater - 5/23/2012 41052
  26/73.
 27. 27/73. whereas, on the other hand ואילו
  27/73. משה הצליח להשיג תואר ואילו האח שלו אינו סיים בית ספר תיכון
 28. 28/73. literary) prior to, before בְּטֶרֶם 
  28/73.
 29. 29/73. before, not yet, ere טֶרֶם 
  29/73. משה קרא את הספר מטימטיקה אבל טרם אינו מוכן למבחןSAMPLE היעלה על הדעת שרגשות הכעס הכנים שלי יאפשרו לסגור את גן החיות בפני אותן נשים, או יאפשרו לכפות עליהן לנעול נעלי עקב, למשל, טרם ייכנסו SAMPLE ההכנות לקראת ביקורו טרם הסתיימויש להתכונן היטב טרם הבחינה SAMPLEטרם המבחן, משה קרא הרבה ספרים על הנושא
 30. 30/73. in preparation for, leading up to ; toward, in the direction of לִקְרַאת
  30/73. SAMPLE - We cleaned the house for the Sabbath. Preparations for the visit has not yet ended.. I dressed up for the arrival SAMPLE-- ניקינו את הבית לקראת השבת . ההכנות לקראת ביקורו טרם הסתיימו ..התלבשתי יפה לקראת הגעתו
 31. 31/73. to borrow לָוָה 
  31/73. משה, שחופץ לקיים עסק חדש בתחום של מסעדות, לווה הלאווה מבנק הפועלים.
 32. 32/73. to accompany, to escort לִוָּה 
  32/73. משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, נלווה אהרון לאתגר את פרעה
 33. 33/73. to be accompanied, to be escorted לֻוָּה 
  33/73. משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, לווה על ידי אהרון לאתגר את פרעה
 34. 34/73. to accompany, to escort נִלְוָה 
  34/73. משה, שאינו מסוגל לדבר באופן שוטף, נלווה אהרון לאתגר את פרעה
 35. 35/73. accompanying ; attached ; connotative נִלְוֶה 
  35/73. משה, נלווה לאהרון, הלך לדבר עם פרעה במצרים.
 36. 36/73. established, founded, proven, based מְבֻסָּס  --?? על??
  36/73.
 37. 37/73. therefore hence אפוא
  37/73. משה ורבקה הגיעו לבית ספר חסרי רשות מהוריהם, אפוא אינו מוטל להצטרף בטיול עם התלמידים אחרים.
 38. 38/73. were it not for, had it not been for, if not for לוּלֵא
  38/73. לולא הגשם הכבד, היינו יוצאים לטיול כמתוכנן. לולא התשוקה שלי לשוקולד, הייתי יותר רזה.
 39. 39/73. were it not for, if, if not אִלְמָלֵא 
  39/73.
 40. 40/73. indeed, surely, truly ; האומנם - Is that so? Is it true that ...? Indeed? אָמְנָם 
  40/73. אמנם ממבט ראשון עשיית ספורט לכאורה לא מביאה היתרון מוחשי אבל אם מקפידים ומתעקשים אז השיפור יהיה ניכר ו מִשְׁתַּלֵּםמהנ"ל אפשר להסיק שלגור בעיר הגדולה יש יתרונות, אך אמנם יש חסרונות למשל יותר עומס תנועה וזיהום אוויר
 41. 41/73. law) to acquit ; to grant (right, privilege, favor etc.) ; (accounting) to credit ; to grant, to provide - HELP HELP - SAMPLE SENTENCE זִכָּה 
  41/73. משום שהמשטרה שכחה להגיד את הזכויות של החשוד, השופט זיכה אותועל פי החוק, משה זכה לבנות הבית שלו על השטח הזה
 42. 42/73. to implement, to use (a measure, style of language) ; to adopt, to take (a stance, view, approach HELP HELP- NEED SENTENCE נָקַט 
  42/73. אחרי שצפיתי ביורד הגדול, אני נקטתי בעמדה כי כולם מסוגלים למצוא דרך לכלול עשיית ספורט בחיים שלהם
 43. 43/73. negotiate verb HELP HELP - HITMAKAYACH IS SELF REFLEXIVE? EXAMPLE SENTENCES WITH NEGOCIATE נָשָׂא וְנָתַן, הִדַּיֵּן, הִתְמַקֵּחַ \\\ עָמַד עַל הַמֶּקַח
  43/73.
 44. 44/73. frequent HELP HELP- need to make sentences התכוף תָּכוּף
  44/73.
 45. 45/73. law) to acquit ; to grant (right, privilege, favor etc.) ; (accounting) to credit ; to grant, to provide - HELP HELP - SAMPLE SENTENCE זִכָּה 
  45/73.
 46. 46/73. to assimilate ; to implement HELP HELP- need sample sentence הִטְמִיעַ 
  46/73.
 47. 47/73. to endow, to bequeath HELP HELP SAMPLE SENTENCE הִנְחִיל 
  47/73.
 48. 48/73. siege, blockade HELP HELP sample sentence? מָצוֹר 
  48/73.
 49. 49/73. ulpan sheet page 24 5/23/2012 41052
  49/73.
 50. 50/73. to appeal ; to object, to disagree ; to doubt ערער על עִרְעֵר
  50/73. אחרי השופט קבע בפסק הדין שהאשם מוכרח לשלם שני מיליון שקלים, העורך דין/סנגור שלו ערער על הפסיקההתלמיד קבל ציון מאוד נמוך במבחן והניח שהמורה עשה טעות. לכן הוא ערער על המבחן
 51. 51/73. based, founded \ to be based מושתת על מֻשְׁתָּת הֻשְׁתַּת
  51/73. הצלחתו של משה בירידה מושתתת על התעקשותו\ התעקשות שלו  לאכול בריא ולעשות ספורט בלי הרף.רוב החוקים בישראל מושתתים על התנ"ך.
 52. 52/73. to adopt (a child) ; to take responsibility for, to foster ; to adopt, to espouse (idea, concept, plan \\\ to strengthen, to consolidate, to reinforce לאמץ לו
  52/73. כל אדם יכול לאמץ לו תוכנית לירידה במשקל
 53. 53/73. ENCOURAGE לעודד
  53/73. משה מעודד את רבקה לחבור למועדון כושרמורים מעודדים תלמידים ללמוד
 54. 54/73. to be recognized, to be known ; to be viewed, to be seen \\\ substantial, significant, marked, considerable נִכַּר 
  54/73.  אחרי כמה חודשים של עשיית כושר, ראיתי שיפור ניכר\  ת עלייה הנכרת    ברמת האנרגיה שלי וגם, החברה שלי  מעריכה את העלייה הנכרת בלִיבִּידוֹ.ניכר שיפור בציונים של חיים
 55. 55/73. embarrassed נָבוֹךְ 
  55/73. כולם ראו את משה מחליק על בננה ולכן משה מרגיש נבוך
 56. 56/73. specific, defined, certain מְסֻיָּם 
  56/73. למדתי מהאתר באינטרט שקיימים מספר שומנים באוכל, שומן טרנס הוא הכי מסוכן, השומן המסויים הזה סותם את כלי הדם
 57. 57/73. updated מעודכן מְעֻדְכָּן
  57/73. המחשב שלך לא מעודכן ולכן הוא צריך להתעדכן לבל יהיה חשוף לוירוס
 58. 58/73. tangible, concrete, perceptible מוּחָשִׁי 
  58/73. היתרונות לעשות ספורט מעוד מוחשיים בשביל כולם בשל אפשר לראות את הירידה במשקלאמנם ממבט ראשון עשיית ספורט לכאורה לא מביאה היתרון מוחשי אבל אם מקפידים ומתעקשים אז השיפור יהיה ניכר ו מִשְׁתַּלֵּם
 59. 59/73. from, of, against ; over, in favor of ; (talmudic) because of, due to מִפְּנֵי 
  59/73. משה הצליח לרדת במשקל מפני שהתעקש לאכול בריא ולעשות ספורט ללא הרף
 60. 60/73. the more one ... the more; in so far as HELP HELP - VERY DIFFICULT- NOT SURE HOW TO MAKE A SENTENCE WITH THIS כְּכָל שֶׁ..., כֵּן [כָּךְ
  60/73. ככל שמשה יכול להתנזר מאוכל מטוק, אחרת הוא יסבול מסוכרת
 61. 61/73. inasmuch as, just as, in the same manner as HELP HELP sample sentence כְּשֵׁם 
  61/73. כשם שקבוצה מכבי תל אביב חופצת לזכות את המשחק, האיום שלהן ,גם כן פועל חופצים לזכות
 62. 62/73. literary) not to, in order not to לבל לְבַל NO SHEH
  62/73. דני קשר את שרוכיו לבל יפול )TIED HIS SHOE LACES SO AS TO NOT FALL
 63. 63/73. (literary) in case, so as not to ; (literary) could it be that (beginning of a question supplying a possible reason) ; (flowery) perhaps CAN SKIP SKIP? שֶׁמָּא 
  63/73. הועדה בבית הספר הכריזה שכל התלמידים מוכרחים ללבוש תלבושת אחידה לשם הגברת ביטחון
 64. 64/73. for, in order to, for the purpose of, for the sake of לְשֵׁם 
  64/73. משה קנה מתנה לשם חגיגת יום ההולדת של רבקה
 65. 65/73. to discuss to judge, to sentence, to sit in judgment דָּן 
  65/73. אנחנו עושים דיון על עשיית כושראנחנו דנים על עשיית כושראנחנו דנים אודות עשיית כושראני דן אצל משה על עשיית כושר
 66. 66/73. to observe, to watch, to look at להתבונן הִתְבּוֹנֵן
  66/73. כל המשפחתי משיימים את השיעורים שהם לומדים באינטארנט כיצד לרדת במשקל וכולם מתבוננים את ההבדלים במראה.
 67. 67/73. YAEL TEST 1 WORDS - 6/1/2012 41061
  67/73. Yael test
 68. 68/73. to wonder, to be amazed, to be dumbfounded ; to ponder, to reflect תָּהָה  תהינו על SEE SENTENCE
  68/73. תהינו על הסתלקותם הפתאומיתיוסי צריך לתהות הוא יהיה לתהות על מחרתההיתי את עצמי. אתה תוהה. הוא תהה. היא תהתה. תהינו. אתם תהה. הם תהו.
 69. 69/73. without, in the absence of ; if not for, were it not for ; מבלעדי - (biblical) apart from, other than בִּלְעֲדֵי
  69/73. אני יודע ללא עוררין שבלעדי האינטרנט וכל מה של למדתי לגבי עשיית כושר ותזונה נכונה, הכושר הגופני שלי ומצב בריאותי היו נשארים ירודים.
 70. 70/73. exclusive ; unique בִּלְעָדִי 
  70/73. הדירה נמצאת בבלעדיות של משרד התיווך. ג'יסון הוא יבואן ומפיץ בלעדי של מכשירי אייפון 7 בישראל.
 71. 71/73. beside, alongside ; together with, parallel to ; on someone's side, supporting someone ideologically לצד לְצַד
  71/73. הזמר שר בזירה ולצדו הייתה רקדנית
 72. 72/73. to extradite, to hand over (someone) ; to give oneself up ; to give away, to expose, to reveal מסגירות..הִסְגִּיר פ' הפעיל
  72/73. When someone's nipples room shows the degree of suffering that makes her the cold SEE SENTENCEכשהפטמות של מישהי בחדר מסגירות את מידת הסבל שגורם לה הקור SEE SENTENCEאותך אני אוהבת אני מביט בתוך עינייך יודע מה את חושבת הסומק שעל פנייך אותך מסגיר לצידך אהובה תמיד ארגיש צעיר
 73. 73/73.
  73/73.
Author:
Anonymous
ID:
229435
Card Set:
08062013_73Cards_ SentencesPractice anyway_ jsv jsv jsv jsv.txt
Updated:
2013-08-07 18:19:43
Tags:
08062013 73Cards SentencesPractice anyway jsv
Folders:

Description:
08062013_73Cards_ SentencesPractice anyway_ jsv jsv jsv jsv.txt
Show Answers: