Wörterbuch K 5

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. sich an etwas krallen
  bám chặt lấy cái gì
 2. r Kram
  đống, mớ lộn xộn, đồ tạp nham
 3. kramen
  tìm kiếm, lục lạo
 4. r Krämer
  ng bán tạp hoá, ng nhỏ nhen, ti tiện
 5. r krämergeist
  óc nhỏ nhen ti tiện
 6. krämẻhaft
  nhỏ nhen, ti tiện, bần tiện
 7. r Kramladen
   tieemj tap hoá
 8. r Krampf
  chứng động kinh
 9. kràmpfartig
  giật, động kinh,
 10. krampfen
  cấu, bấu lấy
 11. krampfhaft
  thuộc về chứng động kinh, chuột rút, co quắp
 12. krampfig
  thiếu tự nhiên
 13. kränzen
  đặt vòng hoa lên đầu
 14. r Krapfen
  bánh rán tròn
 15. r Krater
  miệng núi lửa
 16. kratzbürstig
  ngoan cố, ương ngạnh
 17. kratzig
  ngứa ngáy
 18. krätzig
  bị mắc bệnh ghẻ
 19. krauen
  gãi, cào, vuốt ve nhè nhẹ
 20. kraulen
  vuốt nhẹ, vuốt ve trìu mến
 21. kräúeln
  làm cho xoăn lại, uốn xoăn, cau, năhn
 22. krausen
  làm xoăn lại, uốn quăn
 23. kraxeln
  leo, trèo
 24. krebsen
  bắt cua, cấu cua, leo hay bò 1 cách cực nhọc
 25. krebserrregend
  sinh ra ung thưu
 26. e krebsschere
  càng cua
 27. s kreisamt
  sở hành chính của một khu, huyện
 28. r Kreisel
  con quy, con vụ
 29. e Kremation
  sự thiêu, hoả thiêu
 30. kremieren
  thêu, hoả táng
 31. e Krempe
  mép, ria
 32. r Krempel
  đống hay mớ lộn xộn
 33. sích krengeln
  vặn mình, quằn quại 
 34. r Kretin
  ng ngu ngốc, kẻ đần độn
 35. kreuzbrav
  rất ngoan ngoãn
 36. kreuzdumm
  rất đần độn
 37. die Beine kreuzen
  ngồi vắt chân
 38. kreuzlahm
  mỏi lưng, đau lưng do làm việc nặng nhọc
 39. kreuzunglücklich
  rất xui xẻo, rất đen đủi
 40. e Krevette
  tôm
 41. kribbelig
  ko kiên nhẫn, sốt ruột
 42. kribbeln
  cảm thấy lăn tăn như kiến bò, cảm thấy nhột
 43. s Krickelkrakel
  chữ viết khó đọc, nghuech ngoạc
 44. krickeln
  cãi nhau, cãi cọ, gây lộn
 45. mit jdm àu dem Kriegsfuß stehen
  bất hoà với ai
 46. kriegstauglich
  có đủ khả năng làm nghĩa vụ quân sự
 47. kriegstüchtig
  đc vũ trang đầy đủ và tối tân
 48. kriegswichtig
  cần thiết cho chiến tranh
 49. r Kringel
  vòng, vành
 50. kristallisieren
  kết tinh
 51. kristallklar
  trong như pha lê
 52. kritteln
  chỉ trích nhỏ mọn
 53. krittelig
  hay chỉ trích vặt
 54. kritzelig
  nghuech ngoac nhỏ và ko đc
 55. kritzeln
  viết nghuech ngoac
 56. r Krokus
  củ nghệ
 57. r Kronzeuge
  ng chứng chủ yếu
 58. r Kropf
  bướu cổ
 59. kros
  giòn
 60. r Krösus
  ng thật giàu có, 
 61. r Kröte
  con cóc
 62. r Krügẻr
  chủ quán
 63. krümeln
  vỡ vụn, bể vụn ra, làm vụn ra
 64. krümmen
  làm cong, uốn cong
 65. krumpeln
  bị nhàu, bị nhăn
 66. krumpfen
  bị co rút, rúm lại
 67. r Krüppel
  ng tàn tất
 68. krüppelig
  tàn tật, què quặt
 69. r Kruste
  vỏ cứng, vỏ bánh mì
 70. r Kuhhandel
  sự mua bán, giao dịch phạm vi nhỏ nhưng bất hợp phap
 71. kühlen
  làm cho mát lạnh
 72. kühn
  bạo dạn, ga dạ
 73. r Kujon
  bọn vô lai, quân bất lương
 74. kulant
  nhường nhịn, rộn rãi, sẵn sàng thoả hiệp
 75. kullern
  xoay, ddaor lăn như 1 viên bi
 76. r Kulm
  chóp núi
 77. e Kulmination
  sự đát đc cao điểm
 78. e Kultstätte
  sự thờ phụng, chỗ cúng tế
 79. e Kulturstätte
  trung tâm văn hoá
 80. kümmeln
  uống
 81. kümmerlich
  nghèo khổ, khốn cùng, nghèo nàn
 82. kümmern
  phát triển châm, nẩy nở chậm, làm buồn rầu
 83. kummervoll
  đầy phiền muộn, lo âu
 84. e Kumulation
  sự tích luỹ
 85. r Künder
  ng thông bảo
 86. e Kundschaft
  sự thông báo
 87. r Kundschafter
  ng đi thám thính
 88. kundwerden
  đc thông báo
 89. kunstfertig
  khoé léo, tinh xảo
 90. s Kunstglied
  chân giả, tay giả
 91. r Kunstgriff
  sự khéo tay
 92. Kunstleder
  da nhân tạo
 93. kupieren
  cắt đi cắt đưuts
 94. r Kupon
  phiếu, tem
 95. e Kuppe
  ngọn, đỉnh,, chóp
 96. e Kuppel
  mái nhà tròn, nóc tròn
 97. r Kuppler
  kẻ môi giới mại dâm
 98. kurabel
  chữa khỏi, có thể chữa đc
 99. e Kuratel
  sự giám hộ
 100. kuren
  đi dưỡng bệnh ở một chỗ nghỉ mát
 101. küren
  chọn, tuyển chọn
 102. kurieren
  chữa khỏi bệnh,chữa lành bệnh
 103. r Kurort
  chỗ nghỉ mất
 104. kurpfuschen
  hành nghề lang băm
 105. kurrent
  chảy, lưu thông, thông dụng
 106. kursieren
  lưu hành, đồn, truyền lan
 107. kursorisch
  liên tiếp, liên tục
 108. kurven
  quay, bẻ, quẹo
 109. kurzerhand
  nhanh, tự nhiên, 
 110. kurzhalten
  mau tàn, mau chết
 111. e Kurzschlusshandlung
  cử chỉ bốc đônf
 112. kurzum
  tóm lại, tóm tắt
 113. e Kurzweil
  sự giải trí, tieu khiển
 114. kuschen
  nằm xuống
 115. kutan
  thuộc về da, bì
 116. e Kutte
  áo thầy tu
 117. kuvertieren
  bỏ thư vào phong bì
 118. e Küvette
  thùng nhỏ, chậu, thau
Author:
huatieulanl
ID:
229774
Card Set:
Wörterbuch K 5
Updated:
2013-08-12 17:17:43
Tags:
tu
Folders:

Description:
điển
Show Answers: