Wörterbuch M 3

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. s Morgenrot
  ánh bình mình
 2. moribund
  nằm chờ chết, sắp chết
 3. moros
  buồn rầu, cau có
 4. morsch
  mục nát
 5. r Mörtel
  hồ vữa để xây tường
 6. e Möwe
  chim hải âu
 7. mucken
  nhúc nhich, động đậy, càu hàu
 8. muckerisch
  càu nhàu, lẩm bẩm, cằn nhănc, nham hiểu
 9. r mucks
  lời lẩm bẩm
 10. r Mudd
  đất bùn
 11. muddeln
  làm việc cẩu thả
 12. muddig
  bùn lầy
 13. muffelig
  cằn nhằn, lẩm bẩm
 14. muffeln
  căn nhằn, lầm bầm
 15. muffen
  mốc
 16. e Mühewaltung
  sự nỗ lực
 17. e Muhme
  bà cô
 18. mukös
  nhầy, nhớt
 19. mulmen
  làm mục nát
 20. mulmig
  mục nát
 21. multipel
  nhiều, đa
 22. r Mumm
  sự can đảm
 23. mummen
  trùm, bọc, quấn cho ấm
 24. mündig
  trưởng thành
 25. s Mundwerk
  nhu cầu nói nhiều
 26. r Mundwinkel
   khoé miệng
 27. e Munkelei
  sự đồn đãi, sự thì thầm
 28. munkeln
  thì thầm
 29. munter
  tỉnh táo, vui vẻ, lanh lợi
 30. mürbe
  mềm, bở, xốp
 31. murksen
  làm vụng về
 32. mürisch
   hay càu nhàu
 33. r Muskelkrampf
  chứng chuột rút
 34. r Muskelschwund
  sự teo cơ bắp lại
 35. muskulös
  có nhiều bắp thịt
 36.  r Musselin
  hàng tơ, mỏng mịn
 37. müßig
  vô dụng, nhàn rỗi
 38. r Müßiggängẻ
  ng ăn không ngồi rồi
 39. müßig gehen 
  rảnh rang, nhàn rỗ
 40. mustergültig
  làm kiểu mẫu, làm gương
 41. mustern
  kiểm tra, lựa chọn
 42. mutabel
  có thể biến đổi
 43. e Mutation
  sự dột biên
 44. mutieren
  đột biên
 45. s Mutterkind
  con cưng 
 46. mutual
  lẫn nhau
 47. e Mutung
  sự đòi hỏi nhượng quyền
 48. mutwillig
  có chủ ý, rắp tâm
 49. myop
  cận thị
 50. mystisch
  thần bí
Author:
huatieulanl
ID:
229796
Card Set:
Wörterbuch M 3
Updated:
2013-08-12 20:20:04
Tags:
tu
Folders:

Description:
dien
Show Answers: