Wörterbuch N 1

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. nachahmen
  bắt chước
 2. jdm nacharten
  phát triển giôgns theo ng nào đó
 3. nachbehandeln
  điều TRỊ BỔ SUNG
 4. nachberechnen
  tính thêm
 5. nachbereiten
  sửa soạn thêm
 6. nachbilden
  bắt chước, sao chép
 7. e Nachbildung
  sự bat chuoc, sao chep
 8. nachbleiben
  ở lại, bị phạt phải ở lại trường sau giờ học
 9. nachdatieren
  để ngày lui lại
 10. nachdenklich
   trầm tư, nghĩ ngợi
 11. nachdrängen
  đẩy xô từ phía sau tới
 12. r Nachdruck
  sự nhấn mạnh, lực gia tăng, tính vững chắc
 13. nachdrucken
  in lại bằng cách sao chép nguyên bản
 14. nachdrücklich
  có năng lực, đc nhấn mạnh nổi bật
 15. nacheinander
  kế tiếp nhau
 16. nachempfinden
  cảm thấy 1 điều j mà ng khac đã cảm thấy trc
 17. nachfahren
  chạy theo sao
 18. nachfordern
  đòi hỏi thêm
 19. nachgeben
  uốn cong
 20. e Nachgebühr
  khoản trả phụ trôij
 21. nachgehen
  chậy chậm, đi trễ, đi theo sau, theo đuổi mãi
 22. nachgerade
  cuối cùng thì, rốt cuộc, nói thẳng
 23. nachgeraten
  phát triển giống như ai
 24. nachgiebig
  mềm doẻ, mềm mỏng, biết điều, hoà nhã
 25. r Nachhall
  tiếng dội lại
 26. nachhinken
  đến trễ hơn, làm xong muộn hơn
 27. nachklingen
  vang lên tiếp tục
 28. r Nachlass
  sự giảm bớt, sự suy yếu
 29. nachlässig
  bất cẩn, cẩu thả, ko chính xác
 30. nachleben
  sống theo gương ai
 31. nachlegen
  bỏ thêm vào
 32. e Nachlese
  sự gặt hái thêm, 
 33. nachlesen
  lượn lặt, gặt hái thêm, tra cứu thêm 
 34. nachmalig
  sau, sau này
 35. e Nachnahme
  sự trả bưu phí sau
 36. r Nachruhm
  tiếng thơm, danh tiếng để lại sau khi chết
 37. nachrühmen
  ca ngợi ng quá cô
 38. nachrüsten
  trang bị thêm
 39. nachschaffen
   mua thêm, sắm thêm
 40. nachschlagen
   tra cứu, them khảo
 41. s Nachschlagwerk
  từ điển, sách tham khảo
 42. nachschleichen
  lén lút đi theo
 43. r Nachschub
  tiếp tế thêm
 44. nachsehen
  nhìn theo, trông theo
 45. nachsinnen
  ngẫm nghĩ lại, suy nghĩ lại
 46. nachsitzen
  ngồi lại trong lớ
 47. e Nachsorge
  sự săn sóc thêm cho bệnh nhâu
 48. nachspülen
  rửa lại lần nữa
 49. nachstellen
  chỉnh lại cho đúng
 50. nächstfolgend
  kế tiếp sau
 51. nächstliegen
  nằm ngay phía sau
 52. nachstreben
  cố gắng đạt tới
 53. nächtelang
  kéo dài nhiều đêm
 54. nächtigen
  ngủ lại qua đem, trọ qua đem
 55. nachtragen
  thêm vào, bổ sung
 56. nachtrauern
  tiếc nuối mãi
 57. e Nachtruhe
  giấc ngủ ban đêm
 58. nachtwandeln
  mộng du
 59. nachwachsen
  mọc lại
 60. Nachwehen Pl
  hậu quả khó chịu
 61. nachwirken
  có ảnh hưởng lại
 62. s Nachwort
  lời cuối
 63. e nachwuchskraft
  ng kế thừa, đi sau
 64. r Nackenschlag
  cú đánh sau gáy
 65. r Naderer
  ng tố cáo, tố giác
 66. s Nageleisen
  dụng cụ để nhổ đinh
 67. nagen
  gặm nhấm, ăn mòn, soi mòn
 68. nahebei
  rất gần
 69. nahebringen
  đem lại cho ai cái gì
 70. nahegehen
  làm cảm động
 71. nahe kommen
   gần giống với
 72. näher bringen
  giải thích cái j kỹ hơn
 73. näher kommen
  tin tưởng ai, hiểu ai
 74. näher liegen
  dễ hiểu
 75. näher stehen
   có quan hệ mật thiết với ai
 76. nahe trêtn
  quan hệ với ai
 77. nahezu
  gần như, hầu như
 78. namentlich
  theo tên, trước tiên lầ, đặc biệt là
 79. namhaft
  có danh tiếng, nối tiếng
 80. r Napf
  bát, tô, chén nhỏ
 81. narben
  thuộc da sẹo
 82. narren
  chê cười, chế nhạo
 83. narrenhaus
  nhà thương điên
 84. narrensicher
  chắc chắn
 85. närrisch
  tức tưởi, ngu xuẩn
 86. r Narziss
  kẻ tự kiêu
 87. naschhaft
  ưa ăn quà vặt
 88. s Naschwerk
  đồ ngọt
 89. naselang
  rất thường, thường lập đi lặp lại, khoảng cách ngắn
 90. naseweis
  tỏ ra biết nhiều, hay nói leo
 91. nasführen
  sai khiên ai theo ý mình, xỏ mũi ai
 92. r Nassauer
  ng ăn nhờ ở đậu
 93. nassauern
  ăn nhờ ở đậu
 94. nässen
  rỉ, rịn ra
 95. nassfest
  ko thấm nước
 96. nasskalt
  ẩm ướt, mưa và lạnh
 97. e Natter
  rắn lục
 98. e natterbrut
  ng nahm hiểm
 99. naturgegeben
  có sẵn trong thiên nhiên
 100. naturgetreu
  giống như ở ngoài thiên nhiên
 101. naturnah
  gần gũi với thiên nhiên
 102. naturwüchsig
  tự nhiên
 103. s naturwunder
  kỳ công của tạo hoá
Author:
huatieulanl
ID:
229798
Card Set:
Wörterbuch N 1
Updated:
2013-08-12 20:50:03
Tags:
tu
Folders:

Description:
dien
Show Answers: