13/8

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. exhort
  hô hào, cổ vũ
 2. apathy
  indifference
 3. fracas
  cãi lộn
 4. inebriated
  ngộ độc, say
 5. adversary
  đối phương, đối thủ
 6. indolent
  sự lười biếng, uể oải
 7. gusto
  sự thú vị, khoái chí
 8. platitude
  sự nhàm chán, vặt vãnh
 9. pique
  gây tò mò, khêu gợi
 10. dilettante
  one who has great interest, but little knowledge
 11. atypical
  ko thuộc loại nào
 12. nondescript
  khó phân biệt, ko rõ nét
 13. wane
  khuyết dần, giảm dần
 14. idyllic
  bình dị, thanh bình
 15. galvanize
  khích động, kích hoạt
 16. encumbrance
  gánh nặng, bất lợi
 17. gaudy
  lòe loẹt
 18. condescend
  hạ mình, chiếu cố
 19. candor
  bộc trực, thật thà
 20. mortify
  làm nhục, hoại tử
 21. jocose
  đùa bỡn
 22. malign
  phỉ báng, vu khống
 23. omnipotent
  quyền lực toàn năng
 24. zenith
  đỉnh, thiên đỉnh
 25. fledgling
  non nớt, ít kinh nghiệm
 26. peremptory
  cưỡng bách, hống hách
 27. precedent
  tiền lệ
 28. wheedle
  dụ dỗ, phỉnh phờ
 29. rustic
  mộc mạc, chất phác
 30. jubilant
  hân hoan, hồ hởi
 31. decorum
  chỉnh tề
Author:
anti207
ID:
229910
Card Set:
13/8
Updated:
2013-08-13 18:36:14
Tags:
13
Folders:

Description:
13/8
Show Answers: