Wörterbuch P 1

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. paarig
  gấp đôi
 2. r Paarlauf
  môn trượt bằng nghệ thuật dành cho đôi
 3. e Paarung
  sự cặp đôi, ghép đôi
 4. paarweise
  từng đôi, từng cặp
 5. e Pacht
  sự cho mướn, cho thuê đất
 6. r Pächter
  tá điền, ng thuê
 7. e Pachtung
  sự cho mướn, cho thuê lại đất
 8. w Pädologie
  khoa tâm lý nhi đồng và thiếu niên
 9. paktieren
  kết minh, kết liên
 10. e Palette
  bản trộn màu
 11. palliativ
  giảm đau
 12. palpabel
  sờ mó đc, cảm nhận đc
 13. palpieren
  thăm, khám
 14. palpitieren
  đập mạnh, phập phồng, hồi hộp
 15. die Pampe
  chao đặc, chất bẩn chất dơ đặc sệt
 16. s Pamphlet
  bài châm biến, bài trào phúng về ct
 17. pampig
  như cháo đặc, mặt dày, trơ tráo
 18. s Panaschee
  thức ăn trộn lẫn nhiều thứ, kem nhiều màu
 19. panschen
  làm giả bằng cách pha thêm nuóc, pha loãng
 20. e Pantine
  guốc, giầy đi trong nhà
 21. r Pantoffelheld
  ng đàn ông bị vợ thống trị
 22. r Pantoffel
  con beo, con báo
 23. e Pantolette
  dép, giầy nhẹ dùng để đi trong mùa hè
 24. e Pantomine
  nghệ thuật diễn kịch câm
 25. e Pantomimik
  nghệ thuật diễn câm
 26. panzern
  bọc sắt
 27. papieren
  bằng giấy
 28. r Papiertiger
  kẻ chỉ giỏi hoà dụ ng khác
 29. e Papille
  mụn lấm tấm
 30. e Pappe
  giấy bồi, bìa cứng, keo dán
 31. pappen
  dán, làm, đóng bìa cac tông
 32. r Pappenstiel
  vật ít có giá trị
 33. pappig
  lệt sệt, nhão, dẻo
 34. e Parade
  cuộc thao diễn, duyệt binh
 35. paradieren
  biểu diên, phô diễn, thao diễn
 36. paralysieren
  làm tê bại
 37. paraphieren
  ký tên, ký tắt
 38. paraphrasieren
  giảng giải, dịch nghĩa dài dòng
 39. r Parasit
  ký sinh trùng
 40. parasitieren
   sống ăn bám
 41. parat
  sẵn sàng,
 42. e Parataxe
  sự xếp đătj, phối trí
 43. s Parere
  sự giám định, lời phát biểu ko thiên vị
 44. e Parenthese
  dấu ngoặc
 45. parfümiển
  toả hương thơm, bay hương
 46. e Parität
  sự đồng nhau, đồng đều
 47. e Parodie
  thơ nhại
 48. parodieren
   nhại thơ
 49. parteiisch
  thiên vị
 50. partiell
  từng phần, từng bộ phận
 51. partout
  xuyên suốt, hoàn toàn, toàn bộ
 52. e Parzelle
  mảnh nhỏ, thửa đất hỏ
 53. parzellieren
  chia đất ra thành mảnh
 54. r Pas
  bước nhảy, bước khiêu vũ
 55. passabel
  chịu đựng đuoc, khá hơn, đỡ hơn
 56. passierbar
  lưu thông, giao thông đ
 57. passieren
  vượt qua, băng qu
 58. passioniert
  đam mê, mê đắm, si mê
 59. s Pastell
  than màu để vẽ
 60. pasteurisieren
  khử trùng, tiệt trùng
 61. e Pastille
  kẹo viện
 62. patent
  khéo léo, ưu tú 
 63. pathetisch
  làm cảm động, xúc động
 64. pathogen
  nhiễm bệnh, sinh bệnh
 65. patschen
  đánh, đập bằng tay
 66. patsch
  ướt đẫm
 67. s Pattern
  mẫu mực để làm theo, mẫu câu
 68. patzen
  làm vụng về, làm hư, làm hỏng
 69. patzig
  ngạo mạn, vênh váo, xấc xược
 70. e Pauke
  cái trống đồng
 71. e Paukerei
  sự học ráo riết
 72. r Pavillon
  đình trại, nhà nhỏ
 73. r Pechvogel
  ng hay gặp xui xẻo
 74. r Pedant
   ng có đầu óc nhỏ mọn, ngf quá tẩn mẩn, tỉ mỉ
 75. pedantisch
  nhỏ mọn, nhỏ nhen
 76. r Pegel
  mực nước
 77. peinigen
  đau đớn, hành hạ, dày vò
 78. pejorativ
  có ý xấu, nghĩa xấu
 79. pekzieren
  làm một hành động điên rồ hay bậy bạ
 80. pellen
  bóc vỏ
 81. e Pelle
  vỏ mỏng
 82. penetrant
  xuyên qua, thấm qua
 83. penetrieren
  xuyên thủng, xuyên qua
 84. penibel
  khó nhọc,vất vả, khó khăn
 85. e Pension
  sự hưu trí
 86. s Pensum
  phần việc, phận sự
 87. perfid
  dối trá, phản trắc
 88. e Pergola
  dàn hoa
 89. peripher
  ở vòng ngoài, ngoại biên
 90. e Perkussion
  sự va chạm, chạm mạnh
 91. s Perlmut
  xà cừ
 92. permeabel
  có thể thấm qua
 93. permutabel
  có thể đôi lẫn, hoán vị
 94. permutieren
  đổi chỗ, hoán vị
 95. perziniös
  hại, tai hại, độc hại
 96. perplex
  do dự, phân vân, kinh khoảng, hoảng hồn
 97. e Perseveranz
  sự bền tâm, bền chí, bền lòng
 98. perservieren
  bền lòng, bên tâm, 
 99. e Persiflage
  lời nhạo báng
 100. persiflieren
  châm biếm, nhạo báng
 101. persistent
  kéo dài, bền dai
 102. e Perspiration
  sự thoát hơi, sự thở qua
 103. e Pertinenz
  sự thích đáng
 104. perzeptibel
  tri giác đc
 105. s Pessar
  vòng tránh thai
 106. pestilenzialisch
  hay lây, truyền nhiễm
 107. petrifizieren
  làm hoá đá, thách đá
 108. s Petting
  sự vuốt ve, mơn trớn
 109. e Petze
  con thỏ cái, con gấu cái
 110. petzen
  điềm chỉ, làm chó săn
 111. r Pfahl
  cái cọc, cái cột
 112. pfänden
  giữ của làm tin, tịch biên
 113. s Pfandhaus
  tiệm cầm đồ
 114. r Pfau
  con công
 115. e Pfauenfeder
  lông conng
 116. pfeffern
  ướp với hạt tiêu
 117. pferchen
  xô dẩy, chen chúc
 118. pfiffig
  khéo léo, láu lỉnh, khôn vặt
 119. pflastern
  lát đường
 120. Pflegeeltern
  cha mẹ nuôi
 121. s Pflegekind
  con nuôi
 122. e Pflügschar
  lưỡ cày
 123. e Pfote
  bàn chân của súc vật, bàn tay của trẻ con
 124. pfropfen
  đậy nút, đóng nút chai
 125. r Pfuhl
  ao, bùn
 126. r Pfulmen
  cái gối đàu
 127. pfundig
  vĩ đại, tuyyetj đệp
 128. r Pfundskerl
  kẻ cừ khôi
 129. r Pfuscher
  ng làm vụng về
 130. s Phantom
  ma , ma quỷ
 131. e Photnetik
  ngữ âm học
 132. e Philanthropie
  lòng nhân ái
 133. phlegmatisch
  trầm tĩnh, phớt tĩnh, lãnh đạm
 134. e Physis
  cơ thể, cấu trúc cơ thể của con ng
 135. e Piaffe
  sự vênh váo, lên mặt
 136. piaffieren
  vênh váo
 137. piekfein
  rất thanh lịch
Author:
huatieulanl
ID:
230099
Card Set:
Wörterbuch P 1
Updated:
2013-08-15 19:50:08
Tags:
tu
Folders:

Description:
dien
Show Answers: