Wörterbuch P 3

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. e Prähistoire
  tiền sử
 2. s Präjudiz
  thành kiến
 3. präjudiziell
  tiên quyết
 4. Präliminieren Pl
  sơ khoản
 5. prall
  căng, trương, kéo căng
 6. prallen
  cham, vấp, đụng mạnh phải
 7. prallvoll
  đầy nghẹt. đầy ứ
 8. prämatur
  non, yếu, quá sớm
 9. e Prämie
  tiền thưởng, bảo hiểm phí
 10. prämiển
  tặng thượng
 11. pränatal
  trc khi sinh
 12. prangen
  chói lọi, chói loà, rực rỡ
 13. e Pränumeration
  sự trả tiền trcuowcs
 14. präpảieren
  giữ gìn cho lâu, 
 15. r Präponderanz
  sự nặng hơn, nổi trội, chiếm ưu thế
 16. e Präpotenz
  ưu quyền
 17. s Präservativ
  vật sự phòng, thuốc ngừa thai
 18. präsidieren
  chủ toạ
 19. s Präsidium
  chủ tịch đoàn
 20. r Prass
  mối lo lắng, lo âu
 21. prasen
  chơi bời, truy lạc, phung phí tiền bạc
 22. r Prasser
  kẻ chơi bời
 23. präsumieren
  suy đoán
 24. r Prätendent
  ng cầu xin, người tranh ngôi
 25. e Prätention
  sự đòi hỏi, yêu sách
 26. prätentiös
  tụ đắc, tự phụ
 27. e Pratze
  chân, cẳng, móng vuốt
 28. prävalent
  ưu thế, ưu thắng
 29. e Prävention
  tiên kiến, sự dự phòng
 30. präventiv
  ngăn ngừa, phòng ngừa
 31. s Präzedens
  sự đã có, tiền lệ, tiền sử
 32. präzipitieren
  làm kết tủa
 33. präzisiern
  định rõ, xác định
 34. e Preisgabe
  sự từ bỏ, bỏ rơi
 35. preisgeben
  từ bỏ, bỏ rơi, tiết lộ
 36. preisgekrönt
  đc tặng thưởng
 37. s Presgericht
  hội đồng giám khảo
 38. r Preisschlager
  giá rất thuận lợi
 39. prekär
  không chắc chắn, bấp bênh, bất an. bất ổn
 40. prellen
  lừa lọc, lừa đảo ai
 41. e Prellung
  vết bầm. vết thâm ti,s
 42. e Premiere
  buổi diễn đầu tiên, ra mắt
 43. e Presse
  máy đạp, máy ép hoa quả, máy in
 44. jdn pressen
  ép, thúc giục ai
 45. pressieren
  vội vã, gấp rút
 46. s Prestige
  uy tín, uy thế
 47. prickelnd
  khêu gọi
 48. pricken
  đâm, chọc. chich
 49. priemen
  nhai thuốc, nhai trầu
 50. primissima
  suất sắc
 51. privilegieren
  cho đặc quyền
 52. probabel
  co lẽ đúng, có lẽ thật
 53. probat
  đc thử, dã thí nghiệm
 54. profan
  phạm thánh, phàm tục
 55. profitabel
  có lợi, có ích
 56. e Profitgier
  sự tham lợi, sự hám lợi
 57. pro forma
  lấy lệ, cho có lệ
 58. profus
  sinh nhiều, có nhiều
 59. e Progression
  sự tiến dần, cấp số
 60. e Prohibition
  sự cấm
 61. e Prokura
  giấy uỷ quyền
 62. e Prokuration
  sự uỷ quyền
 63. proliferieren
  sinh nở, nẩy nở
 64. r Prolog
  đoạn đầu sách, lời mở đàu
 65. e Prolongation
  sự kéo dài
 66. e Promenade
  sự đi dạo, cuộc dạo chơi
 67. e Promesse
  lời hứa, sự hứa hẹn
 68. prominent
  suất sác, 
 69. promiscue
  một cách bừa bãi, tạp nham
 70. e Promiskuität
  quan hệ bừa bãi
 71. promovieren
  đậu bằng tiến sĩ
 72. prompt
  nhanh, vội, nhanh nhẹn
 73. e Promulgation
  sự ban bố, ban hành
 74. r Propeller
  cánh quạt máy bay
 75. proper
  sạch sẽ, đàng hoàng, đứng đắn
 76. s Prophylaktisch
  thuốc phòng ngừa
 77. e Proportion
  sự cân xứng, sự tương xứng
 78. proportional
  theo tỉ lệ
 79. r Proppen
  cái nút chai, đứa con trai nhỏ
 80. proppenvoll
  rất đầy, đầy ứ
 81. proskribieren
  trục xuất
 82. prosperieren
  phát đạt, thịnh vượng
 83. e Prostration
  sự yểu lả
 84. e Prothese
  sự thay giả
 85. r Protz
  ng khoa trương
 86. protzen
  khoa trương, khoe khoang
 87. e Provenienz
  nguồn gốc, căn nguyên
 88. e Prozedur
  thủ tục
 89. prozessiereen
  kiện tụng
 90. e Prozession
  đám rước, lễ rước
 91. prüde
 92. làm bộ khắc khổ, làm bộ đức hạnh
 93. r Prüfling
   thí sinh
 94. r Prügel
  cái gậy
 95. prusten
  phì hơi vì sợ sệt, hắt hơi thật to
 96. puckern
  mạch đạp, gõ
 97. pudeln
  lội bì bõm
 98. pudelnass
  ướt như chuột lột
 99. pudelwohl
  rất khoẻ
 100. pueril
  thuộc về trẻ con, ngây tho
 101. r Puff
  nhà chứa
 102. puffig
  phình, phồng
 103. e Pulle
  chai
 104. pullen
  chèo, đái,
 105. r Pulp
  phần thịt của trái cây
 106. e Pulsion
  cái đánh, đập
 107. pulverisieren
  tán, nghiền thành bột
 108. pulvern
  tán, nghiền thành bột
 109. pummelig
  béo. mập, phì, mập mạp
 110. r Pump
  sự vay mượn tiền bạc
 111. punktieren
  chọc, chích thủng
 112. puppern
  gõ, đạp, run râỷ
 113. s Pürê
  thức ăn tán, xay nhuyễn
 114. s Purgiermittel
  thuốc tẩy
 115. purifizieren
  lọc, tẩy sạch
 116. puritanisch
  khắc khổ, nghiêm khắc
 117. purrenq
  tìm kiếm, lục lọi
 118. purzeln
  nhào lôn, ngã nhào
 119. purulent
  có mủ
 120. pusten
  thổi, thở manh, thở hổn hển
 121. putreszieren
  làm thối
 122. r Putsch
  cuộc đảo chính
 123. putzig
  dễ thương, ky cục, khôi hài
 124. pyramidal
  hình tháp
Author:
huatieulanl
ID:
230105
Card Set:
Wörterbuch P 3
Updated:
2013-08-18 14:37:37
Tags:
tu
Folders:

Description:
điển
Show Answers: