TOEFL

The flashcards below were created by user toraks on FreezingBlue Flashcards.

 1. remnant
  i. artık, kalıntı, bakiye, parça kumaş
 2. inadequate
  s. yetersiz, eksik, elverişsiz
 3. substantial
  s. mevcut, var olan, sağlam, dayanıklı, özlü, besleyici, önemli, gerçek, hemen hemen tam
 4. spear
  • f. mızrak saplamak, mızraklamak,
  • i. mızrak, zıpkın, kargı, mızraklı adam, sivri yapraklı bitki
 5. evidence
  • i. şahit, ifade, tanık, delil, kanıt, ispat, bulgu, tanıklık, şahitlik, açıklık, belirginlik, göze çarpma, belirti, iz
  • f. belirtmek, açıklamak, göstermek, kanıtlamak, ispatlamak
 6. preservation
  i. koruma, saklama, korunma, konserve yapma, muhafaza
 7. substance
  i. madde, özlülük, cisim, öz, esas, içerik, ana fikir, asıl mesele, servet, zenginlik, sağlamlık, güçlülük
 8. shelter
  • f. korumak, barındırmak, saklamak, yatırmak, barınmak, korunmak
  • i. barınak, sığınak, sundurma, siper
 9. degradation
  i. indirme, düşürme, azalma, indirgeme, alçalma; rütbe indirme; bozulma
 10. distinction
  i. ayrım, ayırma, fark gözetme, fark, ayırt etme; açıklık; yükselme, rütbe, üstünlük; ün, şöhret
 11. moisture
  i. ıslaklık, nem, rutubet
 12. envelope
  i. zarf, kılıf, örtü, torba [anat.]
 13. swamp
  • f. batırmak, çiğnemek, hiçe saymak, yenmek
  • i. bataklık, batak, tarıma elverişsiz aşırı sulak arazi
 14. marsh
  i. bataklık, batak
 15. seal
  • f. mühürlemek, damgalamak, belirlemek (yazgı), kapamak, kapatmak, fok avlamak, ayıbalığı avlamak
  • i. mühür, damga, kaşe, kurşun mühür, mühürlü mum, sır tutma, ağzı sıkı olma, ayıbalığı, fok
 16. foster
  f. beslemek, büyütmek, bakmak, teşvik etmek, gayretlendirmek
 17. estimate
  • f. tahmin etmek, kestirmek, değer biçmek, takdir etmek, hüküm vermek, biçmek
  • i. tahmin, takdir, değerlendirme, hesap, ölçüm, hüküm
 18. permanently
  zf. daimi olarak, temelli olarak, kalıcı olarak, sürekli biçimde
 19. excavation
  i. kazma, hafriyat, kazı, çukur, oyuk
 20. deteriorate
  f. kötüleşmek, bozulmak, bozmak; fenalaşmak; gerilemek
 21. quadruple
  • s. dört misli, dört katı, dörtlü, dört
  • f. dört katına çıkarmak, dört misli artmak
  • i. dört katı
 22. swelling
  • f. şişmek, kabarmak, büyümek, dolmak, rüzgârla şişmek, boşalmak (göztaşı vb.), iftihar etmek, gurur duymak,
  • s. güzel, harika, müthiş, şık, havalı, şık (giyinim), şiş, züppe
  • i. şık, şiş, züppe, şişme, kabarma, yükselme, artma, şişkinlik, tümsek, yükseklik, kodaman,
 23. stream
  • f. akıp gitmek, akmak, aralıksız sürmek, sürmek, dalgalanmak, uçuşmak, akıtmak
  • i. akarsu, çay, dere, akıntı, nehir, sel, akım
 24. keep alive
  yaşatmak, canlı tutmak, hayatta kalmak
 25. descendant
  i. torun, oğul, neslinden olan kişi; düşen şey
 26. cedarwood
  Sedir Ağacı
 27. carve
  f. kesmek, oymak, oyma ile süslemek, doğramak, keserek servis etmek (et vb); hakketmek, oymacılık yapmak
 28. woven
  s. dokunmuş, dokuma, örülmüş
 29. weave
  f. dokumak, örmek, serpiştirmek, katmak, karıştırmak, kurmak, yapmak, zikzak yapmak, zikzak çizmek
 30. mat
  • i. hasır, keçe, paspas, bardak altlığı, dolaşık yığın
  • f. hasır ile örmek, hasır gibi yapmak, dolaşmak, keçeleşmek
 31. loom
  • f. karaltı gibi görünmek, belli belirsiz görünmek
  • i. dokuma tezgâhı
 32. bow
  • f. eğmek, eğilmek, başla selamlamak, reverans yapmak, boyun eğmek; çekilmek
  • i. pruva, bas; (ok için) yay; yay; kemer, kavis; fiyonk, fiyonk biçiminde düğüm; pruva, bas
 33. decomposition
  i. bozulma, çürüme, çürüklük, bozukluk; ayrıştırma, ayrışma; analiz
 34. artifact
  i. insan eliyle yapılmış şey, ilk insanların yaptığı sanat eseri, yapay doku
 35. spindle
  i. iğ, iş, mil, dingil, eksen, asitmetre, yoğunluk ölçer, iğağacı, bir iplik uzunluk ölçüsü,
 36. harpoon
  • i. zıpkın
  • f. zıpkınlamak, zıpkınla öldürmek
 37. lodge
  • f. oturmak, kiracı olarak kalmak, misafir olmak, yatıya kalmak, misafir etmek, para yatırmak, sunmak, arzetmek, bildirmek, vurmak, saplamak
  • i. kulübe, loca, kızılderili çadırı, merkez bina
 38. endure
  f. durmak, var olmak, sürmek, devam etmek, dayanmak, katlanmak, sabretmek, dişini sıkmak
 39. substance
  i. madde, özlülük, cisim, öz, esas, içerik, ana fikir, asıl mesele, servet, zenginlik, sağlamlık, güçlülük
 40. needy
  s. muhtaç, yoksul, fakir
 41. prosperous
  s. başarılı, yolunda, zengin, refah, kazançlı, uygun, elverişli, şanslı
 42. destruction
  i. imha, yok edilme, tahribat, yıkma, tahrip, öldürme
 43. penniless
  s. cebi delik, kopuk, meteliksiz, parasız, beş parasız, fakir
 44. impoverish
  f. fakirleştirmek, yoksullaştırmak, güçsüzleştirmek, verimsizleştirmek, zayıflatmak
 45. waterlogged
  s. su dolu, su emmiş
 46. basketry
  i. sepet işi, sepetçilik
Author:
toraks
ID:
230185
Card Set:
TOEFL
Updated:
2013-08-16 16:14:22
Tags:
LONGMAN
Folders:

Description:
OZETTE
Show Answers: