TOEFL

The flashcards below were created by user toraks on FreezingBlue Flashcards.

 1. mantle
  i. harmani, kolsuz manto, örtü, kabuk, lüks gömleği
 2. crust
  • i. kabuk; kuru ekmek; tortu; yüzsüzlük, arsızlık
  • f. kabuklanmak; buz tutmak
 3. up to
  -e kadar; -e uygun, yeterli; -e bagli, -e kalmis; -e niyetli, -in pesinde
 4. intrusion
  i. zorla girme, davetsiz gelme, izinsiz girme, tecâvüz, ihlal
 5. somewhat
  • zf. bir dereceye kadar, bir parça, oldukça, bir miktar, biraz, birazcık, az çok, bir tür
  • zm. bir miktar, biraz, az çok, bir tür, bir parça
 6. resemblance
  i. benzerlik
 7. resemble
  f. benzemek
 8. conduit
  i. kanal, oluk, suyolu, boru, nakil boru hattı
 9. eon
  i. çok uzun zaman, sonsuzluk, ebediyet, evrenin yaşı
 10. weathering
  i. kötü havadan aşınma
 11. fascinated
  • s. büyülenmiş, ağzı açık kalmış
  • fascinate: f. büyülemek, cezbetmek, hayran bırakmak, hipnotize etmek
 12. prosperity
  i. başarı, zenginlik, refah, bolluk
 13. affluence
  i. bolluk, çokluk, zenginlik, servet
 14. intense
  s. şiddetli, aşırı, son derece, kuvvetli, koyu, yoğun, dikkatli, etkileyici, çarpıcı, istekli
 15. expose
  • f. bırakmak, ışıklandırmak, ortaya çıkarmak, göstermek, teşhir etmek, maruz bırakmak,
  • i. gerçekleri açıklama, kirli çamaşırları açıklama,
 16. extract
  • f. çekmek, ihraç etmek, almak, çıkarmak, sağlamak, seçerek almak,
  • i. öz, esas, özet, seçme parça, alıntı,
 17. slightly
  zf. hafifçe, belli belirsiz, çok az, hafiften, kuvvetsizce
 18. furnace
  i. ocak, fırın, hamam gibi yer, fırın gibi yer, sınav
 19. receptacle
  • (riiseptikıl)
  • i. kap, zarf, depo, hazne, priz, duy, çiçek tablası
 20. anticipate
  f. önceden görmek, ummak, beklemek, tahmin etmek, geleceği görmek; önce davranmak, söylenmeden yapmak, önceden yapmak, sezmek
 21. inaccessible
  s. ulaşılamaz, yaklaşılamaz, erişilemez
Author:
toraks
ID:
230190
Card Set:
TOEFL
Updated:
2013-08-16 18:40:31
Tags:
LONGMAN
Folders:

Description:
DIAMOND WORDS
Show Answers: