LISTENING BASIC 3

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. occupy
  f. oturmak, tutmak, işgal etmek, almak (zaman), meşgul etmek
 2. outpost
  i. ileri karakol, başkentten çok uzak yer
 3. prior
  • s. önceki, eski, sabık, önce, öncelikli, kıdemli
  • i. manastır başrahibi, dini kuruluş yetkilisi, tarikat ileri geleni
 4. dominate
  f. egemen olmak, hakim olmak, hükmetmek, nazır olmak, egemenlik kurmak, nüfuzlu olmak
 5. revolutionary
  s. devrimci, devrim, devrimlerle ilgili
 6. era
  i. devir, çağ, çığır, tarih başlangıcı, tarih hesabı
 7. commerce
  i.ticaret, iş, alım satım; ilişki; cinsel ilişki
 8. troop
  i. topluluk, birlik, bölük, cemaat, süvari bölüğü, izci grubu f. toplanmak, topluca ilerlemek
 9. diminish
  f. azaltmak, eksiltmek, azalmak; küçültmek; inceltmek; sivriltmek; kısmak
 10. fortify
  f. kuvvetlendirmek, takviye etmek, desteklemek, alkolle kuvvetlendirmek, canlandırmak
 11. fortification
  i. istihkâm, güçlendirme, takviye, kuvvetlendirme, temel, esas
 12. cannon
  i. bombardıman silahı, mil, top; karambol (bilardo); incik kemiği
 13. overlooking
  • i. göz yumma
  • s. yüksekten bakan, nazır olan
 14. overlook
  f. görmemezlikten gelmek, gözden kaçırmak, göz yummak, hoş görmek, yüksekten bakmak, bakmak, nazır olmak (manzara), nazar değdirmek, saymamak
 15. fort
  i. kale, hisar
 16. bend
  • f. eğmek, kıvırmak, işe geldiği gibi değiştirmek, yönelmek; eğilmek, bükülmek, boyun eğmek, çökmek (diz),
  • i. bükme; kıvırma, kıvrım, dönemeç; viraj; dirsek
 17. appointed
  s. belirlenmiş, kararlaştırılmış, saptanmış, tayin edilmiş, görevlendirilmiş; döşenmiş
 18. appoint
  f. tayin etmek, atamak; saptamak, kararlaştırmak, belirlemek; döşemek, dayayıp döşemek
 19. notorious
  s. adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
 20. treason
  i. vatan hainliği, hainlik
 21. apparently
  zf. belli ki, anlaşılan, görünürde, görünen o ki, görünüşe göre
 22. deserve
  f. hak etmek, layık olmak
 23. plot
  • f. kumpas kurmak, yerini belirlemek, kroki üzerinde göstermek, grafiğini çizmek, plânını çıkarmak
  • i. komplo, entrika, fesat, kumpas, olaylar dizisi, parsel, tema, plan
 24. surrender
  • f. vazgeçmek, feragat etmek, teslim olmak, pes etmek, kendini bırakmak
  • i. vazgeçme, feragat, teslim, iptal etme, iade
 25. traitor
  i. hain, vatan haini
 26. hint
  • f. çıtlatmak, üstü kapalı söylemek,
  • i. ima, üstü kapalı söz, ipucu, fikir, işaret, iz
 27. likely
  • zf. büyük ihtimalle, muhtemelen, galiba
  • s. olası, muhtemel, mümkün, mantıklı, inandırıcı, uygun
 28. knowledgeable
  s. bilgili, akıllı
 29. accomplishment
  i. başarma, tamamlama, yapma, başarı, beceri, yetenek
Author:
Anonymous
ID:
230241
Card Set:
LISTENING BASIC 3
Updated:
2013-08-17 13:53:19
Tags:
LONGMAN
Folders:

Description:
TOEFL
Show Answers: