Wörterbuch Q

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. quabbelig
  mềm nhũn, nhão
 2. quabbeln
  rung chuyển, ngả nghiêng qua lại 1 cách chòng chành, sóng sánh
 3. quạckeln
  nói nhiều, hay nói, ba hoa
 4. r Quacksalber
  thầy lang băm
 5. quacksalbern
  chữa trị bệnh nhân như lang băm
 6. e Quaddel
  chỗ sưng, ngứa vì bị côn trùng chích
 7. r Quader
  đá khối
 8. r Quadratschädel
  cái đầu to và méo mó
 9. quaken
  kêu ồm ộp, la lôi om sòm
 10. quäken
  kêu, khóc oe oe
 11. quälẻisch
  làm phiền, quấy rầy
 12. e Qualitätsware
  hàng hoá tốt, có chất lượng
 13. e Qualle
  con sứa
 14. quallig
  mềm, dẻo và nhớ như sứa
 15. qualmen
  tuôn khói, nhả khói, 
 16. qualmig
  đầy khói, khói mù mịt
 17. quarkig
  mềm nhão như phô mai
 18. e Quarre
  đứa trẻ hay khóc la, ng đàn bà hay la lối om sòm
 19. quarrig
  thường hay la lối
 20. r Quarz
  thạch anh
 21. quasen
  ăn tiệc
 22. r Quast
  chùm lông, bụi nhỏ
 23. quasseln
  nói ko ngừng, nói nhiều
 24. e Quasselstrippe
  ng nói chuyện dông dài
 25. quecksilberhaltig
  có chứa thuỷ ngân
 26. quecksilberig
  bất ổn, giẫ giụa
 27. quellen
  tuôn ra, 
 28. e Quellung
  sự phình phồng, trương ra
 29. r Quendel
  loại rau mùi thơm để làm gia vị hoặc lá thuố
 30. e Quengelei
  sự than vãn, kêu ca
 31. quengelig
  than vãnm kêu ca
 32. querdurch
  ngang qua chính giữa
 33. quergehen
  gặp điều xui vẻo, xúi quẩy
 34. quer gestreift
  có sọc ngang
 35. r Querkopf
  ng kỳ quái, ng cứng đầu
 36. quer schließen
  quấy rầy ai
 37. s Querschreiben
  sự chấp thuận
 38. r Quertreiber
  kẻ thường xuyên phá rối ng kahcs
 39. querübẻ
  phí đối diện bên kia
 40. e Quese
  chỗ bị phồng da
 41. quesen
  than vãn, rên rỉ
 42. quesig
  hay than vãn
 43. e Quetsche
  báo chí, may nén, máy ép
 44. QUetsche sein
  trong thế kẹt hay trong hoàn cảnh khó khăn
 45. e Quetschung
 46. veets bầm, vết thương nát thit, 
 47. quick
  tỉnh táo. vui vẻ, lanh lợi
 48. quicklebendig
  rất tỉnh táo, rất lanh lợi
 49. quieken, quieksen
  kêu cao giọng và the thé
 50. quietschen
  kêu cót két
 51. quietschfidel
  vui tươi, vui vẻ
 52. quinkelieren
  rung rung giọng
 53. quirlen
  quay, đánh kem trứng
 54. quirlig
  táy máy, hiếu động
 55. quitt
  hoàn toàn tự do, ko còn liên hệ với ai
 56. quotisieren
  định phần tiền đóng góp, đóng tiền
Author:
huatieulanl
ID:
230358
Card Set:
Wörterbuch Q
Updated:
2013-08-18 16:24:14
Tags:
tu
Folders:

Description:
điển
Show Answers: