Wörterbuch R 1

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. e Rabatte
  luống đất men đường
 2. r Rabatz
  sự đổ vỡ tệ hại, xấu xa
 3. r Rabe
  con quạ
 4. Rabeneltern
  cha mẹ ko lo lắng hay chăm sóc j tới con cái
 5. rabenschwarz
  đen thẫm
 6. rabiat
  giận dữ, hung tợn
 7. r Rabulist
  ng thích kiện cáo, ng hay kiện cáo
 8. r Rachedurst
  sự khát khao trả thù
 9. rachgierig
  ưa báo thù
 10. r Racker
  trẻ ranh
 11. r Radau
  tiếng ồn ào, huyên náo
 12. r Radaumacher
  kẻ hay làm om sòm
 13. radebrechen
  nói sai, nói tồi 1 thứ tiếng
 14. r Rädelsführer
  ng xúi giục, kẻ xúi bẩy
 15. e Radfelge
  vành xe
 16. radiär
  toả tia phóng xạ
 17. e Radierung
  thuật chạm, khắc hình
 18. raffeln
  mài. nạo. cạo
 19. raffen
  thu nhặt, vơ vét
 20. e Raffgier
  tính tham lam
 21. raffinieren
  tinh chế
 22. e Raffiniertheit
  sự tinh, tế nhị, sâu sắc
 23. r Raffke
  ng tham lam, ng mới giàu
 24. r Raffzahne
  răng nanh, của thú vật
 25. e Rage
  sự nổi giận, nổi khùng
 26. ragen
  vươn cao lên
 27. rahmen
  đóng khung
 28. rahn
  mảnh khảnh, gầy còm
 29. rainen
  định danh giới
 30. Raison
  lý trí, lẽ phải
 31. rammdösig
  choáng váng
 32. e Ramme
  búa đạp
 33. e Rammel
  ng thô lỗ
 34. e Rammelei
   sự chen lấn
 35. rammeln
  xô dẩy, chen lấn
 36. rammen
  đụng phải, va chạm phải
 37. ramponieren
  làm tổn hại
 38. r Ramsch
  hàng hoá xấu, thừa
 39. ramschen
   mua với giá rẻ mạt
 40. r Randal
  tiếng om sòm
 41. randalieren
  làm mất trật tự, om sòm, ầm ĩ
 42. e Randbemerkung
  lời phụ trú
 43. e Randfigur
  nhân vật phụ
 44. s Randgebiet
  vùng ngoại biên, ngoại ô
 45. e Range
  trẻ con lêu lổng, mất dạy
 46. rangieren
  điều chỉnh xe trong ga, có đắng cấp
 47. e Rangordnung
  thứ vị
 48. rank
  cao thon, dong dỏng cao
 49. e Ränke
   mưu mô, âm mưu
 50. ranken
  leo, bám vào,
 51. s Rankengewächs
  cây leo
 52. r Ränkeschmied
  ng âm mưu
 53. ranklotzen
  làm việc gắng sức, với nỗ lực
 54. rankriegen
  buộc ai đến đó
 55. r Ranzen
  túi đựng dụng cụ
 56. ranzig
  ko con tươi, cũ, hư
 57. e Ranzion
  tiền chuộc 
 58. ranzionieren
  mua, chuộc tự do
 59. e Rappe
 60. ngựa ô, ngựa đenlays
 61. r Rappel
  sự  nổi cơn điên
 62. rappelig
  chướng, khùng
 63. rappelköpfig
  khùng, gàn
 64. r Raptus
  cơn thinhj nộ
 65. rar
  ít, hiếm có
 66. râsant
  là là, lớt sát, rất nhanh, mãnh liệt
 67. rascheln
  kêu loạt soạt, kêu lệt đẹt
 68. rasen
  nổi giận, nổi khùng
 69. rasend
  rất cuồng nhiệt, rất mạnh mẹ
 70. r Rasenmäher
  máy cắt cỏ
 71. e Raserei
  sự giận giữ, dữ tợn
 72. rasig
  lót cỏ, phủ bởi cỏ
 73. Räson
  lý trí, lẽ phải
 74. räsonieren
  la mắng, quát tháo
 75. s Räsonnement
  sự phê bình, đánh gia hợp lý hay hợp lẽ
 76. e Raspel
  cái mài, cái nạo, bào
 77. raspeln
  cạo, nạo, màu
 78. raß
  cay, gắt
 79. rasseln
  kêu lạch cạc, leng keng
 80. e Rast
  nghỉ ngơi
 81. s Rastel
  song sắt, hàng rào sắt
 82. rastlos
  ko ngừng nghỉ
 83. r Rastplatz
  chỗ để nghỉ ngơi
 84. ratenweise
  bằng cách trả góp
 85. ratifizieren
  phê chuẩn
 86. Ration
  khẩu phần ăn
 87. rationell
  hợp lý
 88. rationieren
  chia khẩu phần ănh
 89. rätlich
  vừa lúc, hợp thời
 90. ratlos
  lúng túng, bối rối
 91. râtsam
  thích hợp tiện lợi
 92. e Ratsche
  ng đàn bà lẻo mép
 93. ratschlagen
  cùng nhau suy nghĩ
 94. r Ratschluss
  sắc lệnh, chiếu chỉ
 95. rätseln
  đoán, phỏng đoán
 96. ratzekahl
  hoàn toàn, triệt để
 97. r Raubfisch
  cá ăn thịt
 98. e Raubgier
  tính tham lam
 99. r Rauchfaß
  ông thông khói
 100. rauchlos
  cháy ko bốc khói
 101. r Rauchmelder
  thiết bí báo động khi có khoiq
 102. räudig
  sần sùi.
 103. r Raufbold
  ng thích gây lộn
 104. r Raufe
  máng cỏ
 105. raufen
  nhổ, bứt
 106. rauflustig
  thích đánh lộn
 107. r Rauhbauz
  ng thôi lỗ
 108. rauhbauzig
  thô lỗ, lỗ mãng
 109. rauhbeinig
  cục mich, quê mùa
 110. raủhhaarig
  bờm sờm, bù xù
 111. e Raumfahrt
  chuyến du hành vào ko gian
 112. raunen
  nói thật khẽ, xì xầm
 113. rauzen
  càu nhàu, căn nhằn
 114. rauschen
   kêu róc rách, kêu rì rào
 115. sich räuspern
  đằng hắng, 
Author:
huatieulanl
ID:
230366
Card Set:
Wörterbuch R 1
Updated:
2013-08-18 16:55:05
Tags:
từ
Folders:

Description:
điển
Show Answers: