Wörterbuch R 3

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. e Renunziation
  ự từ bỏ, khước bỏ
 2. rẹokkupieren
  chiếm cứ lại
 3. repartieren
  phân chia thành từng bọ
 4. repassieren
  xem lại, rà soát lại
 5. repatriieren
  trở về tổ quốc, hồi hường
 6. s Repertoire
  mục lục, các tiết mục biểu diễn 
 7. s Repertorium
  tác phẩm, sách tra cứu
 8. r Repetent
  học sinh lưu ban
 9. e Replik
  lời đối đáp
 10. reponieren
  nắn lại cho đúng khớp
 11. e Repressalie
  sự trả đũa, trả thù
 12. e Reprobatio
  bằng chưng ngược lại
 13. reprobieren
  khách cáo
 14. s reptil
  loài bò sát
 15. e Repulsion
  sự đẩy
 16. e Reputation
   tiếng tăm
 17. reputierlich
  có tiếng, nổi danh
 18. s requiem
  lễ cầu hôn
 19. requirieren
  trưng dụng
 20. s Reservoir
  bể chứa, thùng chứa
 21. resezieren
  cắt bỏ
 22. residieren
  đóng trụ sở
 23. s Residuum
  cặn bã
 24. e Resignation
  sự nhẫn nhục, sự chịu đựng
 25. resignieren
  nhẫn nhục, cam chịu
 26. resistent
  có khả năng chịu đựng đc
 27. resolut
  can đảm, mạnh mẽ
 28. e Resolution
  quyết định 
 29. e Resonanz
  tính cộng hưởng, sự hưởng ứng
 30. e Respiration
  sự hô hấp
 31. s Resentiment
  những tình cảm tiêu cực như sự oán hờn, giận ghét
 32. s Ressort
  vphamj vi, thẩm quyền
 33. e restitution
  sự lập lại, sự trùng tu
 34. restlich
  còn lại, còn dư
 35. réstriktiv
  hạn chế, hạn định 
 36. r Retard
  sự chậm chễ
 37. retardieren
  làm chậm, làm trễ
 38. retikuliert
  có hình mắt lưới
 39. sich retirieren
  rút lui
 40. e Retorsion
  biện phap đối phó, sự trả đũa
 41. retour
  trở về
 42. e Retourkutsche
  đáp trả lại ai bằng chính lời mà họ dùng để quở trách mình
 43. retraktion
  sự co rút
 44. e Retribution
  sự trả công
 45. retrograd
  nghich, nguọc
 46. retrospektiv
  thuộc về quá khứ
 47. retrovertieren
  lật, lôn, đảo lại
 48. e Retusche
  sự tô, sưa  lại, sự
 49. s Reugeld
  tiền cọc
 50. reuig
  ăn năn, hối hận
 51. reüssieren
  có kết quả
 52. revalieren
  giữ cho không bị hư hại
 53. e Revalierung
  sự bảo đảm
 54. e Reverenz
  sự tôn trọng, kính cẩn
 55. s Revers
  mặt trái
 56. e Reversion
  sự dổi chiều
 57. r Revident
  ng kháng cáo
 58. revidieren
  xét lại, duyệt lại
 59. s Revier
  sở, quận, khu
 60. e Revision
  sự xem lại, duyệt lại
 61. e Revokation
  sự chống lại, 
 62. e Revolte
  cuộc bạo động
 63. r Revolver
  súng lục
 64. r Revolverherd
  tay đao to búa lớn
 65. r Revolverkopf
  ổ đạn quay của súng lục
 66. r Revue
  tạp chí, tập san
 67. rezent
  mới đây
 68. rezeptieren
  viết toa thước
 69. rezeptpflichtig
  phải có toa đơn của bs
 70. rezidiv
  tái phát
 71. rezidivieren
  tái phát
 72. r Rezipient
  thùng chứa
 73. reziprok
  tương hỗ
 74. rezitieren
  ngâm thơ
 75. rhombisch
  có dạng hình thoi
 76. e Rhetorik
  thuật hùng biện
 77. ridikül
  lố bịch, nực cười
 78. s Ried
  cây sậy
 79. e riefe
  đường soi, đường rãnh nhỏ
 80. riefeln
  xoi đường
 81. r Riemen
  dây thăt lưng
 82. rieseln
  tuôn xối xả, chảy ròn ròng
 83. rigid
  cứng, gắt gao, khắt khe
 84. e Rigole
  rãnh, mương nuócc
 85. rigoros
  gắt gao, khay khắt
 86. r Rille
  đường rãnh nhỏ
 87. rillig
  có rãnh, có khe
 88. ringeln
  quăn, cuộn, xoắn thành vòng
 89. s Ringelspiel
  đu quay
 90. ringen
  xoắn, vặn lại, đánh vật, nỗ lực
 91. s Ringen
  môn đấu vật
 92. rings
  xung quanh
 93. ringsherum
  xung quanh
 94. rinnen
  chảy, rỉ, rịn
 95. riskant
  liều lĩnh, mạo hiểm
 96. e Risswunde
  vết thương bị rách
 97. r Rist
  cổ chân, cổ tay
 98. r Ritter
  hiệp sĩ
 99. e Ritzung
   sự xước, chầy da
 100. ravalisieren
  đua tranh
 101. r Rodel
  xe trượt tuyết nhỏ
 102. roden
  nhổ cây
 103. s Rodenland
  đát khai phá
 104. e Rodung
  sự đào, nhổ củ
 105. e Rogation
  sự thỉnh cầu
 106. r Rohbau
  công trình xây dựng chưa hoàn hảo
 107. e rohkost
  thức ăn còn sống
 108. r Rolladen
  lá cửa cuốn
 109. e Ronde
  sự đi tuân
 110. rösch
  thô, từng tảng
 111. r Rosenstock
  cây hoa hồng
 112. rosig
  tươi như hoa hồng
 113. s Ross
  con ngựa
 114. r Roßapfel
  phân ngựa
 115. s Rössel
  con mã (cờ tướng)
 116. rostabwehrend
  chống rỉ sét
 117. rostbraun
  nâu đỏ
 118. s Röstbrot
  bánh mì nướng
 119. e Röste
  máy rang caffe
 120. r Röster
  máy nướng
 121. rostig
  có rỉ
 122. Röstkartoffeln Pl
  khoai tây rán
 123. rotbackig
  má đỏ
 124. Röteln Pl
  bệnh phong
 125. sich röten
  bị đỏ mặt
 126. r Rotz
  nước mũi
 127. rotzen
  hỉ mũi, khạc nhổ
 128. r Rotzjunge
  ng còn trẻ ko có kinh nghiệm
 129. routiniert
  quen tay, từng trải, thành thạo
 130. r Rowdy
  kẻ du đãng, du côn
 131. s Rowdytum
  thói du côn
 132. rubinrot
  đỏ như hồng ngọc
 133. e Rubrik
  mục, đề mục
 134. rubrizieren
  xếp loại, phân lớp
 135. ruchbar
  côngkhai, hiển nhiên, rành rành
 136. ruchlos
  hiểm ác, gian ác
 137. ruckartig
  giật giật, ko đều, từng hồi
 138. rucken
  chuyển động với sự giật mạnh
 139. s Rückgrat
  sương sống
 140. rückhaltlos
  nhất thiết, ko cần nghĩ ngợi
 141. rücklings
  ở đằng sau, thụt lại
 142. r Rückprall
  sự dội ngược lại
 143. r Rückschlag
  cái đánh lại, nẩy lại
Author:
huatieulanl
ID:
230372
Card Set:
Wörterbuch R 3
Updated:
2013-08-18 19:28:21
Tags:
từ
Folders:

Description:
điển
Show Answers: