Wörterbuch R 4

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. r Rückstand
  tiền còn thiều, tiền chưa trả nở, sự lạc hậu
 2. e Rückvergütung
  sự trả lại, hoàn lại
 3. e Rückwand
  bức tường sau
 4. r Rückwanderer
  ng hồi hương
 5. rüde
  nhám, xù xì, chưa mài, còn thô, độc ác, tàn bạo
 6. s Rudel
  bầy, đàn, lũ
 7. rudelweise
  cả đàn, cả bầy
 8. s Rudiment
  cặn bã, phần còn lại, miếng vỏ
 9. e Rüge
  sự quở trách, trách móc
 10. rügen
  trách móc, khiển trách
 11. rügenswert
  đáng quửo trách
 12. r Ruhestand
  sự về hưu, hưu trí
 13. ruhmreich
  vẻ vang, vinh quang
 14. e Ruhr
  bệnh lỵ
 15. rührig
  hoạt động, sinh động
 16. ruhrkrank
  bị mắc bệnh kiết lỵ
 17. rührselig
  có tình cảm, hay xúc động
 18. ruinös
  tai hại, phá hại
 19. rummeln
  làm ồn ào, huyên náo
 20. r Rummelplatz
  hội chợ
 21. rumoren
  ồn ào, làm huyên náo
 22. rümpfen
  nhăn mặt tỏ ý coi khinh
 23. s Rumpfsteak
  thịt bò mông
 24. r Rundblick
  cái nhìn xung quanh
 25. r Rundgang
  sự đi vòng, đi tuần
 26. rundheraus
  cởi mở, thẳng thắn
 27. rundherum
  ở xung quanh, ở lân cận
 28. rundlich
  có hình tròn, tròn tria, mập mạp
 29. e Rundschau
  sự xem qua
 30. rudum
  xung quanh, mọi phía
 31. rundweg
  ngay thẳng, thẳng thắn
 32. e Runge
  nấc thang
 33. r Runks
  ng cục cằn, thô lỗ
 34. runksen
  cư xử thô lỗ
 35. runzelig
  nhăn, nhăn nheo
 36. sich runzeln
  nhăn
 37. r Rüpel
  ng cục cằn
 38. rüppelhaft
   thô lỗ, cục cằn
 39. rupfen
  giât, xé, kéo rách, bứt nhổ
 40. e Ruppigkeit
  tính thoo tục
 41. r Ruppsack
  con ng thô lỗ
 42. rủral
  thuộc về nông thôn
 43. ruschelig
  cẩu thả, bừa bãi
 44. rußfarben
  đen như nhọ nồi
 45. rüsten
  sửa soạn, chuẩn bị
 46. rüstig
  khỏe mạnh, cường tráng
 47. e Rüstzeit
  giờ nghỉ
 48. rutschig
  trơn, dễ trượt
 49. rütteln
  sàng, lắc, rung, lay mạnh
Author:
huatieulanl
ID:
230383
Card Set:
Wörterbuch R 4
Updated:
2013-08-18 19:39:57
Tags:
từ
Folders:

Description:
điển
Show Answers: