Vetenskaplig metod 2

The flashcards below were created by user smilla on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vad är kausalitet?
  Orsak-verkan-relationen mellan två variabler.
 2. α-nivå
  Sannolikheten att göra ett typ 1-fel (oftast är värdet 0.05).
 3. β-nivå
  Sannolikheten att göra ett typ 2-fel (Cohen, 1992, föreslår ett maxvärde på 0.2)
 4. Centrala gränsvärdessatsen
  Fundamental sats inom statistik som säger att om flera slumpmässiga variabler med samma sannolikhetsfördelning och med ändlig varians adderas, kommer summan att gå mot en normalfördelning, oavsett hur fördelningen såg ut i populationen som samplet togs från.
Author:
smilla
ID:
230613
Card Set:
Vetenskaplig metod 2
Updated:
2013-08-21 18:42:44
Tags:
statistik
Folders:

Description:
Vetenskaplig metod 2
Show Answers: