Bayang Moro 4A

The flashcards below were created by user ninabolong on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kampong Pangampong
  Bayang Moro
 2. Kasingkahulugan ng Banua at Kadatuhan

  Moog/Kuta

  Sentrong pulitkal at relihiyoso

  Napapaligiran ng dike, lantaka, bakod na bato

  Tagtabu sa labas
  Bayang Moro
 3. Sino ang pinagasawa ng myembro ng mga taga-Sulu?
  Arabo
 4. 1280

  Tuan____ at Tuan _____
  Mashai'ka 

  Maqbalu
 5. 1380
  Pagdating nga mga misyonero o mga _______ o misyonerong nakabase sa ________
  Makdumin, Java
 6. 1400 pagdating pa ng ibang Muslim tulad ni Raha
  Baguinda
 7. 1450 Natatag ang Sultang Sulu ni _________ (anak ni Raha Baguinda)
  Sultan Abubakar, asawa ni Paramisuli
 8. 1515 Sultan Kabungsuan(mula sa _______)
  • Johore 
  • napangasawa ng anak ni Datu Tabunaway
 9. Dantaon 16: Koneksyong
  Brunei at Borneo
 10. Dalawang antas ng pamumuno ___ at __
  kadatuhan at sultan
 11. Sino ang nagpalawak ng Islam sa Misamis Oriental papuntang Lano at Bukidnon?
  Sharif Alawi
 12. panalangin sa sermon
  Kutbah
 13. Ano ang pangalan ng Batas?
  Shariah
 14. Ano ang Organisasyon ng sultano?
  "Ruma Bichara"--> "Dumatus"--> Masang sakop
 15. Sultan bilang kapangyarihan ng
  pyudal, konsehon ng tagapayo, relihiyoso
 16. Ano ang mga uring panlipunan?
  • Bara-bangsa o bangsa mataas
  • Endatuhan
  • Alipin/ Bisaya/ Banyaga/ Kiapangdilihan
 17. Umalohokan
  town criers of ancient Philippines Barangay. They were responsible for going around and making people aware of new laws and policies enacted by the Datu or chieftain
 18. Tarsila/ salsila at darangan
  lineage
 19. Madarasah
  type of educational institution, whether secular or religious (of any religion).
 20. Pandita
  learned master
 21. Maulud al -nabi
  birth of the prophet
 22. ummah
  nation or community
 23. Adat
  refers to local regional customs and tradition
 24. buya
  pag-aasawa na piangkasunduan ng mga magulang o ankan ng babae't lalaki
Author:
ninabolong
ID:
230735
Card Set:
Bayang Moro 4A
Updated:
2013-08-21 00:30:53
Tags:
Moro
Folders:

Description:
Moro
Show Answers: