22/8

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. heresy
  dị giáo
 2. prudent
  cẩn trọng
 3. ostensible
  làm ra vẻ, giả bộ
 4. fervid
  nồng nhiệt
 5. spurious
  giả mạo
 6. propagate
  truyền bá, phổ biến
 7. innocuous
  vô hại, ngây thơ
 8. surfeit
  nhồi nhét quá đà, làm phát ngấy
 9. milieu
  môi trường
 10. strident
  rít lên
 11. concomitant
  cùng xảy ra, đi đôi
 12. lasitude
  uể oải, thờ ơ, hờ hững
 13. efficacy
  tính hiệu quả
 14. dissent (v)
  bất đồng, khác biệt ý kiến
 15. ferment
  náo nhiệt, sôi động
 16. attenuated
  giảm dần
 17. arbiter
  thẩm phán, người có thẩm quyền
 18. incumbent (adj)
  bổn phận, trách nhiệm
 19. alleviate
  làm nhẹ đi, làm dễ hơn
 20. prodigious
  kì diệu, khổng lồ
 21. expedite
  xúc tiến, thực hiện tức thì
 22. celerity
  lanh lẹ, chóng vánh
 23. usurp
  chiếm đoạt, thôn tính
 24. paltry
  vặt vãnh, nhỏ mọn
 25. condone
  bao dung, dung thứ
 26. trivial
  ko đáng kể, vô giá trị
 27. menial
  hèn hạ, cúi mình
 28. venerable
  đáng kính
 29. extraneous
  ngoại nhập/ ko liên quan
 30. succinct
  súc tích
 31. archaic
  cổ lỗ, cổ hủ
 32. emulate
  thi đua, noi gương
 33. facetious
  hài hước, hỏm hỉnh
 34. rabid
  rồ dại, ngông cuồng
 35. salubrious
  bổ dưỡng
 36. somber
  ảm đạm, u ám
 37. debilitate
  làm yếu đi
 38. impetuous
  bốc đồng, hấp tấp
 39. occult
  bí ẩn, huyền bí
 40. discreet
  dè dặt, suy xét
 41. foment
  xúi bẩy, kích động
 42. glean
  nhặt nhạnh, cóp nhặt
 43. quarry
  con mồi, đối tượng
 44. slovenly
  cẩu thả, luộm thuộm
 45. abjure
  tình nguyện bỏ, rút lui
 46. reproach
  khiển trách, cảnh cáo
 47. penitent
  hối lỗi, ăn năn
 48. evanescent
  chóng phai, thoáng qua
 49. tantamount
  tương đương
 50. propensity
  thiên về, có khuynh hướng về
 51. wary
  đề phòng, cảnh giác
 52. allay
  làm khuây khỏa
 53. deter
  làm nhụt chí, gây trở ngại
 54. connoisseur
  sành điệu, sành sỏi
Author:
anti207
ID:
230895
Card Set:
22/8
Updated:
2013-08-22 09:35:45
Tags:
22
Folders:

Description:
22/8
Show Answers: