019

The flashcards below were created by user mikepl103 on FreezingBlue Flashcards.

 1. of course
  jasne
 2. I would equally want to see the cities
  chcę również zobaczyć miasta
 3. I hope so, but I'm not sure
  mam nadzieję, ale nie jestem pewny
 4. but, yet
  przecież
 5. Cubism was but one of his many styles
  kubizm był przecież jednym z jego wielu stylów
 6. period
  okres
 7. blue, azure
  błękitny
Author:
mikepl103
ID:
231104
Card Set:
019
Updated:
2013-08-24 00:19:33
Tags:
019
Folders:

Description:
019
Show Answers: