Wörterbuch S 8

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. seilhüpfen
  nhảy dây
 2. e Seihe
  cái lọc
 3. r Seim
  chất sền sệt, chất nhớt
 4. seimig
  sền sệt, lầy nhớt
 5. seinerseits
  về phía nó
 6. seinerzeit
  lúc bấy giờ, thời gian đó
 7. seinethalben
  vì nó
 8. seismisch
  thuộc về địa chấn
 9. seitab
  riêng, tách biệt, cách xa
 10. e Seitenfront
  mặt hông
 11. r Seitengang
  lối đi ở bên hông
 12. seitenlang
  kéo dài nhiều trang
 13. e Seitenlehne
   chỗ để tay, đồ dựa cùi tay
 14. seitenrichtig
  đúng mặt ddungs bên
 15. seitens
  nhân danh ai ve phía ai
 16. r Seitensprung
  sư nhảy qua bên cạnh, trò chơi khăm ngu ngốc, sự ngoại tình
 17. seither
  từ lúc đó, tới nay
 18. seitswärts
  về bên, bên cạnh
 19. s Sekret
  chất bài tiết
 20. sekundär
  phụ, thứ cấp
 21. e Sekundärliteratur
  văn chương phê bình, văn chương chr trích
 22. r Selbstfahrer
  xe lăn tự động
 23. selbstgefällig
  hợm mình, tự phụ, tự kiêu
 24. s Selbstgefühl
  lòng tự tin, sự tự đắc hay tự phụ
 25. selbstgenügsam
  tự thoả mãn, tự hài lòng
 26. selbstgerecht
  tự thoả mãn một cách lố bịch
 27. selbstherrlich
  hống hách, độc đoán, chuyên chê
 28. selbstisch
  ích kỷ, vị kỷ
 29. Selbstkosten Pl
  giá vốn
 30. selbstlos
  ko vụ lợi, vô tư
 31. selbstquälerisch
  tự hành hạ, tự dày vò
 32. selbstredend
  hiển nhiên, dĩ nhiên, đương nhiên
 33. selbstsicher
  vững vàng, tự tin
 34. selbstsüchtig
  ích kỷ, vị kỷ
 35. selbstüberhebung
  sự tự cao tự đại, sự tự kiêu
 36. selchen
  hun khói, xông khói
 37. e Selcherei
  lò giết heo, lò mổ
 38. s Selchfleisch
  thịt hun khói 
 39. selektieren
  tuyển chọn, chọn lọc
 40. der Sellerie
  loại rau cần, cần tây
 41. semestral
  sáu tháng, nửa năm
 42. e Semmel
  ổ bánh mì nhỏ
 43. r Senat
  thượng nghị viện
 44. r Senator
  nghị sĩ thượng viện
 45. e Sendeanlage
  đài phát thanh
 46. e Sendefolge
  chương trình phát thanh hay truyền hình
 47. r Sender
  đài phát thanh
 48. Senge Pl
  trận đòn
 49. sengen
  làm nám cháy, làm cháy xém
 50. sengerig
  cháy, khét
 51. senil
  già cỗi, lão nhược
 52. e Senke
  chỗ đất lõm, lún xuống
 53. e Sensationsmeldung
  tin chấn động, giật gân
 54. r Sensemann
  ng phát cỏ, thợ cắt cỏ
 55. sensitiv
  quá đa cảm, dễ giận, dễ kích động
 56. sensualistisch
  thuộc về cảm giác
 57. sensuell
  thuộc về giác quan
 58. e Sentenz
  châm ngôn, phương ngôn
 59. s Sentiment
  cảm giác, tình cảm
 60. sentimental
  nhiều tình cảm, giàu tỉnh cảm
 61. e Sequenz
  hàng lối, thứ tự
 62. seren adj
  trong trẻo, sáng sủa
 63. r Sessel
  ghế bành
 64. sesshaft
  sống cố định
 65. jdn auf freien Fuß setzen
  trả tự do ch oai
 66. e Sezession
  sự chia rẽ, phân ly
 67. shoking
  bị choáng
 68. Shorts Pl
  quần đùi ngắn
 69. sicherlich
  1 cách chắc chắn, quả nhiên
 70. sichern
  làm cho chắc chứn, làm cho vững vàng
 71. sichten
  trông thấy, lộ lên, hiện lên
 72. sichtig
  sáng sủa, tạnh ráo
 73. sichtlich
  hiển nhiên, minh bạch, rõ ràng
 74. sicken
  rỉ, rịn
 75. s Sieb
  cấy rây, cái sàng, cái lọc
 76. seiben
  rây, sàng, lọc
 77. siech
  ốm yếu, suy nhược, dễ mắc bệnh
 78. siechen
  ốm yếu, suy nhược
 79. s Siedefleisch
  thịt hầm
 80. siegesbewusst
  đắc thắng, chắc thắng
 81. siegessicher
  đắc thắng
 82. e Siesta
  giấc ngủ trưa
 83. signieren
  ký tên
 84. signifikant
  có ý nghĩa
 85. s Simili
  đồ giả, vật giả
 86. simpel
  thường, dễ dàng, đơn giản
 87. simplifizieren
  làm cho đơn giản, làm cho giản giụ
 88. e Simulation
  sự giả vờ, giả đò
 89. simultan
  cùng một lúc
 90. sinnen
  suy nghĩ, ngẫm nghĩ
 91. sinnentleert
  vô nghĩa
 92. sinnentstellend
  làm sai nghĩa
 93. sinngetreu
  theo đúng nghĩa, sát nghĩ
 94. sinnig
  kỹ xảo, tinh xảo
 95. sinnlich
  có cảm xúc
 96. sinnreich
  kỹ xảo, tinh xảo
 97. sinnwidrig
  vô nghĩ, vô lý
 98. sintern
  đông đặc, ngưng kết
 99. e Sippe
  quan hệ thân tộc, dòng họ, bộ lạc
 100. e Sirene
  nữ hải thần
 101. sistieren
  đình chỉ, ngưng, tạm ngưng
 102. sittenlos
  vô luân thường
 103. sittenrein
  thuộc về thuần phong mỹ tục
 104. sittlich
  thuộc về luân lý, đạo đưacs
 105. sittsam
  đứng đắn, đoan trang
 106. e Skala
  thang, bậc
 107. skizzieren
  vẽ, phác hoạ
 108. r Skonto
  sự chiết khấu, phần chiết khấu
 109. r Skrupel
  sự e ngại,, ngần ngại
 110. skrupellos
  ko e ngại, ko nghi ngờ
 111. skrupelös
  đầy e ngại, đầy ngại ngùng
 112. skullen
  chèo xuồng loại nhỏ
 113. r Slipper
  loại giầy thoải mái để đi ngoài đường mà ko cần cột giây
 114. r Slum
  khu phố của những ng nghèo khổ
 115. smart
  thanh nhã, thanh lich
 116. r Smog
  sường mù khói đen, mây khói mù mịt
 117. r Snob
  ng thời thượng
Author:
huatieulanl
ID:
231249
Card Set:
Wörterbuch S 8
Updated:
2013-08-25 15:41:21
Tags:
tu
Folders:

Description:
dien
Show Answers: