Federale Regering

The flashcards below were created by user AnkeFR on FreezingBlue Flashcards.

 1. Elio Di Rupo
  • PS
  • Eerste minister - Premier
 2. Koen Geens
  • CD&V
  • Federale minister van financiën en duurzame ontwikkeling
 3. Federale minister van financiën en duurzame ontwikkeling
  Koen Geens
 4. Didier Reynders
  • MR
  • Vice-Eerste Minister
  • Federaal minister van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en Europese zaken
 5. Federaal minister van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en Europese zaken
  Didier Reynders
 6. Johan Vande Lanotte
  • Sp.a
  • Vice-Eerste Minister
  • Federaal minister van Economie, consumenten en Noordzee
 7. Alexander De Croo
  • Open VLD
  • Vice-Eerste Minister
  • Federaal minister van pensioenen
 8. Federaal minister van pensioenen
  Alexander De Croo
 9. Federaal minister van Economie, consumenten en Noordzee
  Johan Vande Lanotte
 10. Joële Milquet
  • CDH
  • Vice-Eerste Minister
  • Federaal minister van binnenlandse zaken en gelijke kansen
 11. Federaal minister van binnenlandse zaken en gelijke kansen
  Joële Milquet
 12. Laurette Onkelinx
  • PS
  • Vice-Eerste Minister
  • Federaal minister van sociale zaken en volksgezondheid
 13. Federaal minister van sociale zaken en volksgezondheid
  Onkelinx
 14. Sabine Laruelle
  • MR
  • Federaal minister van KMO's, Zelfstandigen en landbouw
 15. Pieter de Crem
  • CD&V
  • Vice-Eerste minister
  • Federaal minister van landsverdediging
 16. Federaal minister van KMO's, Zelfstandigen en landbouw
  Laruelle
 17. Federaal minister van Landsverdediging
  De Crem
 18. Jean-Pascal Labille
  • PS
  • Federaal minister van overheidsbedrijven, wetenschapsbeleid, ontwikkelingssamenwerking
 19. Annemie Turtelboom
  • Open VLD
  • Federaal minister van justitie
 20. Federaal minister van justitie
  Turtelboom
 21. Federaal minister van overheidsbedrijven, wetenschapsbeleid, ontwikkelingssamenwerking
  Labille
 22. Olivier Chastel
  • MR
  • Federaal minister van begroting en administratieve vereenvoudiging
 23. Federaal minister van begroting en administratieve vereenvoudiging
  Chastel
 24. Monica de Coninck
  • Sp.a
  • Federaal minister van werk
 25. Federaal minister van werk
  De Coninck
 26. Melchior Wathelet
  • CdH
  • Staatssecretaris van leefmilieu, energie, mobiliteit en staatshervorming
 27. Phillipe Courard
  • PS
  • Staatssecretaris van sociale zaken, gezinnen en personen met een gehandicap
 28. Staatssecretaris van leefmilieu, energie, mobiliteit en staatshervorming
  Wathelet
 29. Staatssecretaris van sociale zaken, gezinnen en personen met een gehandicap
  Courard
 30. Servais Verherstraeten
  • CD&V
  • Staatssecretaris van staatshervorming en regie der gebouwen
 31. Staatssecretaris van staatshervorming en regie der gebouwen
  Verherstraeten
 32. Maggie De Block
  • Open VLD
  • Staatssecretaris voor Asiel en migratie, maatschappelijke integratie en armoedebestrijding
 33. Hendrik Bogaert
  • CD&V
  • Staatssecretaris voor ambtenarenzaken en modernisering van de openbare diensten
 34. John Crombez
  • Sp.a
  • Staatssecretaris voor de bestrijding van sociale en fiscale fraude
 35. Staatssecretaris voor Asiel en migratie, maatschappelijke integratie en armoedebestrijding
  De Block
 36. Staatssecretaris voor ambtenarenzaken en modernisering van de openbare diensten
  Bogaert
 37. Staatssecretaris voor de bestrijding van sociale en fiscale fraude
  Crombez
 38. PS
  Di Rupo, Labille, Onkelinx en Courard
 39. Sp.a
  Vande Lanotte, De Coninck en Crombez
 40. CdH
  Milquet en Wathelet
 41. CD&V
  Geens, De Crem en Verherstraeten en Bogaert
 42. MR
  Reynders, Laruelle, Chastel
 43. Open VLD
  De Croo, Turtelboom en De Block
Author:
AnkeFR
ID:
231266
Card Set:
Federale Regering
Updated:
2013-08-25 14:07:02
Tags:
Ministers
Folders:

Description:
Ministers Federale Regering
Show Answers: