swedish vocab

The flashcards below were created by user sandraio on FreezingBlue Flashcards.

 1. omedelbart
  immediately
 2. följderna
  the consequences
 3. tillgivenhet
  tenderness
 4. åtgärder
  action, solution, measures taken
 5. besynnerlig
  strange, peculiar
 6. i synnerhet
  particularly
 7. ett beteende
  a behavior
 8. mening
  sense, meaning, purpose; sentence
 9. ett godkännande
  an approval
 10. gåta
  mystery
 11. ett avstånd, en distans
  distance
 12. ett sinnelag
  a disposition
 13. ett anlag, en tendans
  a tendency
 14. ett utkast
  a rough-draft, a draft
 15. ett stycke
  a piece
 16. ett mönster
  a pattern
 17. väsentlig
  essential
 18. ett förslag
  a proposal, a plan
 19. uppfattning
  comprehension, perception, understanding
 20. ett uttryck
  an expression
 21. fortsättning
  continuation
 22. förutsättning
  assumption, prerequisite, condition
 23. ett framsteg
  a success
 24. ett sammanhang
  a context
 25. ett misstag
  a mistake
 26. ett beteende
  a behavior
Author:
sandraio
ID:
231274
Card Set:
swedish vocab
Updated:
2013-10-25 13:25:44
Tags:
swedish mix
Folders:

Description:
swedish vocab mix
Show Answers: