Wörterbuch S 10

The flashcards below were created by user huatieulanl on FreezingBlue Flashcards.

 1. statuieren
  quy định, xác định
 2. e Stätte
  nơi, chốn, trụ sở
 3. r Stausee
  hồ chứa nước
 4. s Stauwasser
  nước đọng
 5. s Stauwerk
  đập nước
 6. steckenbleiben
  sa lầy, vấp phải, vướng mắc
 7. r Steg
  cầu nhỏ hẹp
 8. s Stegreifrede
  bài diễn văn ngẫu hứng
 9. steif
  cứng đờ, bất động
 10. steinalt
  rất già, quá già
 11. r Steiblock
  khối đá
 12. stellungslos
  ko có chỗ làm, thất nghiệp
 13. e Stelze
  đi cà khêu
 14. stelzen
  đi cà khêu
 15. r Stengel
  thân caay
 16. stenotherm
  nhạy cảm với những thay đổ bất thường của thời tiết
 17. sterbenskrank
  bệnh nặng sắp chết
 18. steril
  đã khử trùng
 19. e Sterilisation
  sự sát trùng
 20. e Sterilität
  tính khửa trừng
 21. sternhell
  sáng sao
 22. sternhagelvoll
  say nhừ tử, say bí tỉ
 23. sternklar
  trong trẻo
 24. s Steuerpult
  bục điều khiển
 25. e Stewardess
  nữ chiêu đãi viên
 26. sthenisch
  làm cho dồi dào, khoẻ mạnh
 27. stibitzen
  ăn cắp vặt
 28. stichfest
  ko đâm thủng đc
 29. stichhaltig
  có lý lẽ vững vàng
 30. e Stichprobe
  sự thăm dò, dò xét chung
 31. stieben
  phun ra, bắn ra tung toá
 32. r Stiel
  tay, cán
 33. Stielaugen machen
  nhìn tận mắt
 34. r Stiesel
  ng thô lỗ, chậm chạp
 35. stiêselig
  thô lỗ, chậm chạp
 36. stilllegen
  đóng cưa, ko  hoạt động nữa
 37. stillschweigend
  âm thầm, năncj nhiên, ngầm
 38. stimmlos
  mất giọng
 39. stimmungsvoll
  đầy linh động
 40. stimulieren
  kích thích
 41. stinkfaul
  rất lười
 42. r Stinkstiefel
  ng rất cáu kỉnh
 43. stinkwütend
  rất tứcc giận
 44. stippen
  nhúng vào nước sôt, nước chấm
 45. stippig
  có vết, có đốm
 46. stipulieren
  quy ước, quy định
 47. stochern
  châm, chích
 48. stocken
  ngưng lại, dừng lại, đứng lại
 49. stockfleckig
  có vết mốc
 50. stocksteif
  cứng đờ như khúc gỗ, bất động
 51. stockstill
  im lặng hoàn toàn, cam như hến
 52. stoffelig
  trì độn, chậm chạp
 53. stopfen
  mạng bằng kim, chỉ
 54. stoppelig
  còn râu ởm chởm, cạo râu ko đc kỹ
 55. r Stöpsel
  nút chai, nút đậy
 56. stöpseln
  đút, nút, bít
 57. r Storch
  con cò
 58. r Storno
  sự huỷ bnor, thủ tiêu
 59. störrisch
  ương nghanh
 60. r Stoßer
  diều hâu chim ưng
 61. stoßfest
  có khả năng chống sóc
 62. stoßweise
  ko đều, từng chạpa, từng hối
 63. stotterig
  ấp ứng, lăos bắp
 64. strakc
  thẳng, kéo thẳng
 65. stracks
  ngay lạp tức, tức khắc
 66. straffen
  căng, giương, chương
 67. sträflich
  có tội, phạm tội
 68. e Strafminderung
  sự giảm án phạt
 69. strafmündig
  đủ tuổi để chịu trách nhiệm
 70. strafunmündig
  ko đủ tuổi để chịu trách nhiện trv pháp luật
 71. stramm
  căng thẳng, kéo căng, oai vệ, cố gắng, mệt nhọc
 72. strampeln
  cựa quậy chân, giẫy chân
 73. strampfen
  dậm chân, nện chân, bước mạnh
 74. stranden
  mắc cạn, thất bại 
 75. r Stragne
  dây, sợi thùng, chùm thần kinh
 76. strangulieren
  bóp cổ, thắt cổ ai
 77. strapazieren
  làm cho mệt học, làm cho khó nhọc
 78. r Straßenhandel
  sự bán hàng rong
 79. r Strauch
  cây nhỏ, cụm, bó
 80. straucheln
  sẩy chân, vấp
 81. streberhaft
  tham vọng
 82. strebsam
  mẫn cán, siêng năng để nhắm mục định nhất định
 83. streckbar
  căng, truoqng, dãn đc
 84. e Streife
  dội tuần tiễu, tuần phòng
 85. streitlustig
  thích cãi nhau
 86. e Streitsache
  vụ kiện
 87. stremmen
  làm hẹp, thu hẹp, co rút
 88. streng genommen
  nói cho đúng ra
 89. streng nehmen
  đối sử nghiêm khắc
 90. e Streu
  rơm, ổ rơm để súc vật nằm
 91. e Streubüchse
  lọ, chai để rắc muối
 92. r Strichpunkt
  dấu chẩm phẩy
 93. r Strick
  sơi, dâ ythuwngf, trẻ con ranh mãnh
 94. jedm einen Strick drehen
  đánh lừa ai
 95. e Strickarbeit
  sự đan
 96. stricken
  đan bằng sợi, đan len
 97. striemig
  cáo vạch máu bầm ở tr ên da
 98. striezen
  hành hạ, dày vò, làm đau đớn
 99. strikt
  chính xác, đích thực, đúng mực
 100. stringent
  để kết luận, kết thúc, vắn tắt
 101. e Strippe
  dây nhợ, dây chỉ, sợi dây
 102. strittig
  còn bàn cãi, còn tranh luận
 103. strobelig
  bờm xờm, bù xù
 104. r Strobelkopf
  đầu tóc bờm xờm
 105. Stroh im Kopf haben
  đần độn
 106. strohern
  bằng rơm
 107. s Strohfeuer
  lòng nhiệt thành chóng tàn
 108. r Strohkopf
  ng đần độn
 109. r Strolch
  tên du đãng, kẻ vô lại, tên côn đồ
 110. r Strohmann
  bù nhìn, 
 111. stromab
  xuôi dòng
 112. stromauf
  ngược dòng
 113. strömen
  tuôi, chảy ròng ròng
 114. r Stromer
  ng lang thang, kẻ hanh khất
 115. stromern
  đi lang thang
 116. strotzen
  đầy, tràn, phồng, nở ra
 117. r Strudel
  ổ nước xoáy, gió cuốn, gió lốc
 118. strudeln
  xoáy, cuộn
 119. e Struma
  bướu cổ
Author:
huatieulanl
ID:
231285
Card Set:
Wörterbuch S 10
Updated:
2013-08-25 19:49:00
Tags:
tu
Folders:

Description:
dien
Show Answers: