LONGMAN JEFFERSON

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Predecessor (Predisesır)
  i. öncel, selef, önceki kimse, önceki kuşaklar, öncelikli, cet, ata
 2. marked
  i. işaretli, dikkat çekici, belirgin, mimli
 3. mark
  f. işaretlemek, damgalamak, çizmek, not vermek, mimlemek, dikkate almak
 4. inauguration (inögureyşın)
  i. açılış, göreve başlama, açılış töreni, açma
 5. modest
  s. alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz, namuslu, ılımlı
 6. boardinghouse
  i. pansiyon
 7. interpretation
  i. yorum, çeviri, tercüme, yorumlama, canlandırma
 8. Foundation
  i. esas, temel, asıl, kurma, kuruluş, tesis, kurum, vakıf, korse, astar, fondöten, makyaj altı kremi
 9. self governing
  özerk, kendi kendini yöneten
 10. bulk
  • i. boy, cüsse, hacim, yığın, çoğunluk, ekseriyet, yük, eşya, kütle
  • f. şişmek, büyümek, önemli olmak, şişirmek
  • s. toptan
 11. pursuit
  i. kovalama, takip, araştırma, uğraşı, meşguliyet, ilgi alanı, iş
 12. squalid
  s. pis, kirli, bakımsız, sefil, miskin
 13. toil
  f. uğraşmak, didinmek, emek sarfetmek, zahmet çekmek
 14. agrarian
  • s. kırsal, tarımsal, zirai, ziraat, tarım, çiftçilere yardım amaçlı
  • i. tarımsal reform hareketi yanlısı, çiftçilere toprak dağıtma taraftarı
 15. blessed
  s. mübarek, kutsal, kutlu, mutluluk veren
 16. bless
  f. kutsamak, takdis etmek, kutsal saymak, şükretmek
 17. thrive
  f. gelişmek, serpilmek, dallanıp budaklanmak
 18. imminent
  s. yakın, eli kulağında
 19. Determine
  f. kararlaştırmak, karara bağlanmak, karara varmak; belirlemek; neden olmak; sabitleştirmek; saptamak
 20. scope
  i. alan, faaliyet alanı, kapsam, ufuk, olanak, niyet, amaç
 21. constant
  s. daimi, sabit, değişmez, sürekli; ısrarlı, sebatlı, sadık, vefalı; durağan
 22. motion
  f. el ile işaret etmek i. hareket, devinim, önerge, teklif
Author:
Anonymous
ID:
231370
Card Set:
LONGMAN JEFFERSON
Updated:
2013-08-26 11:28:38
Tags:
Toefl
Folders:

Description:
Vocab
Show Answers: