Trafikskyltar1

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Här finns ökad risk för LGF-fordon på vägen.
  Here is an increased risk of LGF vehicles on the road.
  • Image Upload  A-31
  • Varning för långsamtgående fordon.

  Warning for slow moving vehicles.
 2. Här finns ökad risk för vildsvin på vägen.
  Here is an increased risk of wild boar on the road.
  Image Upload A-19f
 3. Var försiktig-vägkanten är svag.  Be careful-roadside is poor.
  • Image UploadA27
  • Varningför vägkant eller hög körbanekant.

  Warning for weak roadside or high edge.
 4. Vilket märke och vilken vägmarkering anger väjningsplikt?
  Which sign and which road markings indicate the right of way?
  • Image UploadImage Upload
  • B-1                        M-14

  Väjninsplikt             Väjningslinje

  Right of way.           Give way line
 5. Vilka märken anger att korsande eller anslutande trafik har väjningsplikt?  Which sign indicates that crossing or connecting traffic has to give way?
  • Image UploadA-29a
  • Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har vajningsplikt eller stopplikt.

  Warning for intersection where motorists on connecting roads must give way or must stop.
 6. Vilket märke anger att du bör sänka hastigheten för att inte riskera att utsätta andra trafikanter för stenskott?  Which sign indicates that you must reduce speed to not risk exposing other motorists to flying stones?
  • Image UploadA-11
  • Varning för stenskott.

  Warning for flying stones.
 7. Vilket märke innebär bl. a. upplysning om att viktiga vägmarken kan saknas på vägen?  Which sign means among other things information about important traffic signs might be missing on the road?
  • Image UploadF-5c
  • Vägvisare

  Sign post. Road pointer.
 8. Vilket märke innebär att du bör sanka hastigheten av hänsyn till den som arbetar på vägen?  Which sign means that you should reduce speed with consideration to those who work on the road?
  • Image UploadA-20
  • Varning för vägarbetare.

  Warning for road workers.
 9. Körfallet är tillfälligt avstängt.  Traffic lane is temporarily closed.
  Image UploadF-26

  Körfält avstängt.

  Lane suspended.
 10. Ange vägmarkeringen för cykelöverfart.  Indicates road marks for bicycle crossing.
  • Image UploadM-16
  • Cykelöverfart.
  • Bicycle crossing.
 11. Vilket märke varnar för cyklister och mopedförare på körbanan?  Which sign warns of cyclists and mopedists on the road?
  • Image UploadA-16
  • Varning för cyklists och mopedförare.

  Warning for bike and moped riders.
 12. Vilka vägmärken upplyser om att du får köra i 70km/h sedan du passerat märke?  Which two road signs advise you that you can drive 70kp/h when you pass the sign?
  • Image UploadImage UploadE-6
  • C-31                 Tättebyggt område upphör.
  • Hastighet-
  • begränsning.     Built up area ends.

  Speed limit.

                         
 13. Vilket märke upplyser om återvändsgata?  Which sign indicates a dead end street?
  • Image UploadE-17
  • Återvändsväg.

  Dead end street.
 14. Vilket märke varnar för farlig höger kurva?  Which sign warns for dangerous right curve?
  • Image UploadA1-b
  • Varning för farlig kurva.

  Warning for dangerous curve.
 15. Vilket märke varnar för flera farliga kurvor den första åt höger?


  Which sign warns for several dangerous curves the first to the right?
  • Image UploadD1-f
  • Påbjuden körriktning.

  Required direction of travel.
 16. Vilket märke betyder att du måste svänga till höger i nästa korsning?  Which sign means that you must turn to the right at the next intersection?
  Image UploadD1-f

  Påbjuden körriktning.

  Required direction of travel.
Author:
marrzie
ID:
231702
Card Set:
Trafikskyltar1
Updated:
2013-09-02 11:29:02
Tags:
svensk trafikskyltar
Folders:

Description:
Swedish traffic signs A.
Show Answers: