Trafikskyltar2

Home > Preview

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.


 1. Vilket märke anger gågata?  Which sign means walking path?
  • E7
  • Gågata.

  Walking path.
 2. Vilket märke förbjuder U-sväng?  Which sign forbids u-turn?
  • C26
  • Förbud mot u-sväng.

  Forbidden against u-turn.
 3. Vilket märke varnar for korsning där högerregeln gäller?  Which sign warns of intersection where the right hand rule applies?
  • A28
  • Varning för vägkorsning.

  Warning for intersection.
 4. Vilket märke anger att det är förbjudet att parkera inom ett större område, t.ex en tätort?  Which sign means that it is forbidden to park within a larger area, for example an urban or built up area.
  • E20
  • Områdesmärke.

  Area sign.
 5. Vilket märke informerar dig en järnvägskorsning där bommar saknas?  Which sign informs you that you are approaching a Railway crossing where barriers are missing.
  • A36
  • Varning för järnvägskorsning utan bommar.

  Warning for railway crossing without barriers.
 6. Vilket märke varnar att barn kan finnas nära körbanan?  Which sign indicates that children can be near the road?
  • A15
  • Varning för barn.

  Warning for Children.
 7. Vilka två vägmarkeringar i kombination anger förbud att stanna vid busshållplats?  Which two road markings in combination indicates its forbidden to remain at the bus stop.
  • M21                            M23
  • Förbud mot att stanna och parkera.

  Forbidden against staying and parking.
 8. Vilka märken upplyser dig om att gatan har enkelriktad trafik?  Which signs advise you that the street has one way traffic?
  • E16-a                         E16-b
  • Enkelriktad trafik.

  One way traffic.
 9. Vilket märke förbjuder trafik med motordrivet fordon (utan moped klass II)?  Which sign forbids traffic with motorized vehicles (excluding moped class II)?
  • C3
  •  Förbjuder trafik med motordrivet fordon (utan moped klass II)

  • Motorized traffic forbidden
  • (except for moped class II)
 10. Vilka märke måste du passera på höger sida?  Which sign must you pass on the right hand side?
  • D2-a
  • Påbjuden körbana.

  Decreed roadway.
 11. Vilket märke varnar för en järnvägskorsning med flera spår?  Which sign warns for a railroad crossing with several tracks?
  • A39
  • Kryssmärke-järnväg eller spårväg med ett eller flera spår.

  Crossing- train or tram with one or more tracks.
 12. Vilket märke anger kollektivkörfält?  Which sign specifies public transport lane?
  • D10
  • Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik.

  Specified lane or road for vehicles in regular traffic services.
 13. Vilket märke anger att du kör in i en tätort?  Which sign indicates that you will will enter a built up or urban area?
  • E5
  • Tättebyggt område.

  Built up/urban area.
 14. Vilken märkeskombination anger att det är förbjudet att parkera under en viss tid och förbjudet att stanna övriga tider?
  • C39
  •  T7b
  •  Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

                                  Förbud mot att stanna och parkera fordon.

  Forbidden against stopping and parking vehicles.
 15. Vilket märke förbjuder vänstersväng i nästa korsning?  Which sign forbids left turns at the next intersection?
  • C25-a
  • Förbud mot sväng i korsning.
  • Forbidden versus left turn in the crossing.
 16. Vilka två märken anger att du bara får köra i gångfart?  Which two signs mean that you only drive walkind speed?
  • E7
  • E9
  • Gångfartsområde                              Gågata

Card Set Information

Author:
marrzie
ID:
231705
Filename:
Trafikskyltar2
Updated:
2013-09-10 08:00:58
Tags:
svensk trafikskyltar
Folders:

Description:
Swedish traffic signs B.
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview