Trafikskyltar2

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.

 1. Vilket märke anger gågata?  Which sign means walking path?
  • Image UploadE7
  • Gågata.

  Walking path.
 2. Vilket märke förbjuder U-sväng?  Which sign forbids u-turn?
  • Image UploadC26
  • Förbud mot u-sväng.

  Forbidden against u-turn.
 3. Vilket märke varnar for korsning där högerregeln gäller?  Which sign warns of intersection where the right hand rule applies?
  • Image UploadA28
  • Varning för vägkorsning.

  Warning for intersection.
 4. Vilket märke anger att det är förbjudet att parkera inom ett större område, t.ex en tätort?  Which sign means that it is forbidden to park within a larger area, for example an urban or built up area.
  • Image UploadE20
  • Områdesmärke.

  Area sign.
 5. Vilket märke informerar dig en järnvägskorsning där bommar saknas?  Which sign informs you that you are approaching a Railway crossing where barriers are missing.
  • Image UploadA36
  • Varning för järnvägskorsning utan bommar.

  Warning for railway crossing without barriers.
 6. Vilket märke varnar att barn kan finnas nära körbanan?  Which sign indicates that children can be near the road?
  • Image UploadA15
  • Varning för barn.

  Warning for Children.
 7. Vilka två vägmarkeringar i kombination anger förbud att stanna vid busshållplats?  Which two road markings in combination indicates its forbidden to remain at the bus stop.
  • Image UploadImage Upload
  • M21                            M23
  • Förbud mot att stanna och parkera.

  Forbidden against staying and parking.
 8. Vilka märken upplyser dig om att gatan har enkelriktad trafik?  Which signs advise you that the street has one way traffic?
  • Image UploadImage Upload
  • E16-a                         E16-b
  • Enkelriktad trafik.

  One way traffic.
 9. Vilket märke förbjuder trafik med motordrivet fordon (utan moped klass II)?  Which sign forbids traffic with motorized vehicles (excluding moped class II)?
  • Image UploadC3
  •  Förbjuder trafik med motordrivet fordon (utan moped klass II)

  • Motorized traffic forbidden
  • (except for moped class II)
 10. Vilka märke måste du passera på höger sida?  Which sign must you pass on the right hand side?
  • Image UploadD2-a
  • Påbjuden körbana.

  Decreed roadway.
 11. Vilket märke varnar för en järnvägskorsning med flera spår?  Which sign warns for a railroad crossing with several tracks?
  • Image UploadA39
  • Kryssmärke-järnväg eller spårväg med ett eller flera spår.

  Crossing- train or tram with one or more tracks.
 12. Vilket märke anger kollektivkörfält?  Which sign specifies public transport lane?
  • Image UploadD10
  • Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik.

  Specified lane or road for vehicles in regular traffic services.
 13. Vilket märke anger att du kör in i en tätort?  Which sign indicates that you will will enter a built up or urban area?
  • Image UploadE5
  • Tättebyggt område.

  Built up/urban area.
 14. Vilken märkeskombination anger att det är förbjudet att parkera under en viss tid och förbjudet att stanna övriga tider?
  • Image UploadImage UploadC39
  •  T7b
  •  Särskilda bestämmelser för stannande och parkering

                                  Förbud mot att stanna och parkera fordon.

  Forbidden against stopping and parking vehicles.
 15. Vilket märke förbjuder vänstersväng i nästa korsning?  Which sign forbids left turns at the next intersection?
  • Image UploadC25-a
  • Förbud mot sväng i korsning.
  • Forbidden versus left turn in the crossing.
 16. Vilka två märken anger att du bara får köra i gångfart?  Which two signs mean that you only drive walkind speed?
  • Image UploadImage UploadE7
  • E9
  • Gångfartsområde                              Gågata
Author:
marrzie
ID:
231705
Card Set:
Trafikskyltar2
Updated:
2013-09-10 08:00:58
Tags:
svensk trafikskyltar
Folders:

Description:
Swedish traffic signs B.
Show Answers: