28/8

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. confront
  đối đầu, thách thức
 2. antipathy
  ghét, ko thích
 3. servile
  nô lệ, hèn hạ
 4. volition
  ý chí
 5. sojourn
  tạm trú
 6. austere
  nghiêm túc, ko cầu kì
 7. felicitous
  tuyệt vời, đặc biệt hợp lý
 8. halcyon
  thái bình, thịnh vượng
 9. tenable
  chống chịu dc, giữ dc
 10. superfluous
  dư thừa
 11. rationalize
  hợp lý hóa, lý luận
 12. therapy
  chữa, trị liệu
 13. nascent
  mới sinh ra
 14. iconoclast
  ng đả phá đức tin
 15. erudite
  thông thái
 16. germane
  thích hợp, thích đáng
 17. vertigo
  chóng mặt
 18. conducive
  có lợi, dẫn tới
 19. glib
  liếng thoắng, lưu loát
 20. homogenous
  đồng nhất, tương đồng
 21. malleable
  dễ uốn, có thể nắn
 22. legerdemain
  sự nhanh tay, ngón bịp
 23. stagnant
  bế tắc, trì trệ
 24. fatal
  gây chết, hủy hoại
 25. passé
  lỗi thời, quá mốt
 26. procrastinate
  trì hoãn, dây dưa
 27. facet
  khía cạnh, mặt
 28. foist
  đánh tráo
 29. stigmatize
  bêu xấu
 30. captipulate
  đầu hàng, ra thời hạn
 31. audacity
  táo bạo
 32. tantalize
  nhử, trêu ngươi
 33. retort
  v cãi, đáp trả
 34. tacit
  ngấm ngầm, âm thầm
 35. chicanery
  xảo trá, xảo quyệt
 36. docile
  dễ sai khiến, nhu mì
Author:
anti207
ID:
231724
Card Set:
28/8
Updated:
2013-08-28 16:34:06
Tags:
28
Folders:

Description:
28/8
Show Answers: