Trafikregler ord 2

The flashcards below were created by user marrzie on FreezingBlue Flashcards.

 1. bedöma
  judge
 2. planering
  planning
 3. omkörning
  overtaking
 4. avståndet
  distance
 5. framförvarande
  ahead, in front
 6. beträffande
  concerning
 7. vid på avfart
  at the exit
 8. enligt
  according to
 9. består
  consists
 10. spår
  track, trail
 11. bommar
  barriers
 12. får
  may
 13. ske
  be
 14. fara
  risk, hazard
 15. tillfälle
  time, moment
 16. korsning
  crossing
 17. överskrida
  exceed
 18. heldragen
  solid, unbroken
 19. spärrlinje
  solid line
 20. befinner
  is located
Author:
marrzie
ID:
231858
Card Set:
Trafikregler ord 2
Updated:
2013-08-29 09:30:18
Tags:
trafikregler ord
Folders:

Description:
Ord från trafikregler prov.
Show Answers: