SAS_Cards_010

The flashcards below were created by user Quilly on FreezingBlue Flashcards.

 1. på samma sätt
  In the same way
 2. på olika sätt
  in different ways
 3. på annat sätt
  otherwise
 4. nämligen
  namely
 5. inte ens
  even
 6. dessutom
  in addition
 7. tvärtom
  on the contrary
 8. bokstavligt
  literally
 9. jaktgevär
  sporting gun
 10. fradga
  froth
 11. låg på lur
  laid in wait
 12. trubbigt
  blunt
 13. föremål
  object
 14. intryck
  impression
 15. vördnad
  reverence
 16. samman kopplande
  linked
 17. återvändsgränder
  dead ends
 18. spanade
  scouted
 19. oräkneliga
  countless
 20. gatuskyltarna
  street signs
Author:
Quilly
ID:
231864
Card Set:
SAS_Cards_010
Updated:
2013-08-29 11:55:18
Tags:
Swedish English vocabulary
Folders:

Description:
Basic Swedish-English vocabulary words from SAS
Show Answers: