Longman The Iditarod Vocab

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. traverse
  • s. zikzak, çaprazf. karşıdan karşıya geçirmek, her iki yöne hareket ettirmek, çaprazlama geçmek,
  • n. çapraz geçiş, çapraz çizgi, travers, kiriş, zikzaklı gitme, karşı çıkma
 2. venue
  n. cinayet mahalli, olay yeri, mahkeme yeri, buluşma yeri, yarış alanı
 3. predate
  v. erken tarih atmak, geçmiş tarihle yazmak, önce gelmek, eski tarihle yazmak
 4. considerably
  zf. epeyce, oldukça.
 5. blaze
  v. alev alev yanmak; parlamak, ışımak; yıldızı parlamak; tutuşmak; ağaçlara işaret koymak
 6. trail
  • n. iz, yol, patika, kuyruk (elbise vb.)
  • v. sürüklemek, peşinden sürüklemek, izlemek, sürüklenmek, incecik tütmek, sürünmek, yerde uzamak (bitki), dökülmek (yorgunluktan)
 7. term
  • v. adlandırmak, isim vermek, demek
  • n. süre, dönem, koşul, devre, terim, ifade, söz, sınır taşı, adet dönemi, regl dönemi, doğum zamanı
 8. conceivably
  zf. makulolarak
 9. efficacy
  n. etki, tesir, yarar
 10. outbreak
  n. çıkma, başlama, patlak verme, salgın, isyan, yeryüzüne çıkmış kaya katmanı
 11. centennial
  • s. yüzyılla ilgili, yüzyıllık, yüzüncü yıldönümü ile ilgili
  • n. yüzüncü yıldönümü
 12. grueling
  • n. yorucu şey, zorluk, meşakkat, zahmet, işkence, ağır ceza
  • s. yorucu, zahmetli, eziyetli, işkenceli, sıkıntılı
 13. caribou
  n. karibu, kuzey amerika ren geyiği
Author:
Anonymous
ID:
232025
Card Set:
Longman The Iditarod Vocab
Updated:
2013-08-30 08:57:54
Tags:
Longman Iditarod Vocab
Folders:

Description:
Longman The Iditarod Vocab
Show Answers: