Longman Advertising Vocab

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. a part of
  Bir parçası ( a part of newspaper: gazetenin bir parçası
 2. defray
  v. ödemek, ödeme yapmak, masrafı karşılamak
 3. accede
  v. kabul etmek, razı olmak, iktidara gelmek, yönetime geçmek
 4. envision
  v. düşünmek, gözünün önüne getimek,
 5. primary
  s. temel, birincil, ana, ilk, basilica
 6. objective
  • s. nesnel, tarafsız,
  • n. amaç, hedef
 7. relegate
  v. sürmek, küme düşürmek, göndermek, indirmek, sürgün etmek, yerinden etmek
 8. particular issue
  belirli bir konu
 9. beholden
  borçlu, minnettar
 10. take up
  v. almak, kaldırmak
 11. devote
  v. adamak
 12. venture
  • v. girişmek, teşebbüs etmek, tehlikeye atmak
  • n. girişim, risk, teşebbüs
 13. fall apart
  v. ayrı düşmek
 14. somewhat
  zf. biraz, oldukça, bir miktar, bir parça
 15. fruitful
  s. verimli, bereketli, kazançlı
 16. steady
  s. sabit, sürekli, istikrarlı, düzenli
 17. encumber
  v. yüklemek, engellemek
 18. encumbered
  s. ipotekli
 19. subscription
  n. abonelik, abonelik ücreti, aidat, katılım, onaylama
Author:
Anonymous
ID:
232153
Card Set:
Longman Advertising Vocab
Updated:
2013-08-31 16:50:02
Tags:
Longman Advertising Vocab
Folders:

Description:
Longman Advertising Vocab
Show Answers: