Longman Galaxies Vocabulary

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. reason
  • v. muhakeme etmek, düşünmek, sonuç çıkarmak, düşünüp taşınmak, kanıtlamaya çalışmak, bulmak
  • n. sebep, neden, gerekçe, sağduyu,
 2. stand
  • v. ayakta durmak, kalmak, durmak, dayanmak, katlanmak, desteklemek, kanıtlamak, çekilmek
  • n.  duruş, durum, hal, yer, dayanma, direnme, işyeri, tezgâh, tribün,
 3. diameter
  n. çap, en, kalınlık
 4. gravitational
  yerçekimi, çekim, yerçekimi ile ilgili
 5. alter
  v. değiştirmek, değişmek, değişiklik yapmak
 6. pair
  çift
 7. draw conclusion
  v. sonuç çıkarmak
 8. emerge
  v. çıkmak, ortaya çıkmak, su yüzüne çıkmak
 9. velocity
  n. hız, sürat
 10. merge
  v. birleşmek, kaynaşmak, karışmak
 11. cannibalism
  n. yamyamlık
 12. multiple nuclei
  çok çekirdekli
 13. intact
  s. bozulmamış, dokunulmamış, tam
 14. put forth
  v. ileri sürmek, ortaya koymak, iddia etmek
 15. voracious (voreyşıs)
  n. obur, açgözlü, hırslı
 16. swallow up
  içine çekmek, harcamak, bitirmek
 17. simultaneously
  zf. aynı anda
 18. furthermore
  zf. dahası, üstelik, ayrıca, bundan başka
 19. companion
  n. arkadaş, yoldaş
 20. sign
  • n. işaret, iz, tabela
  • v. imzalamak, işaret koymak
 21. digest
  • n. özet, derleme,  
  • v. sindirmek, kavramak, hazmetmek

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
232169
Filename:
Longman Galaxies Vocabulary
Updated:
2013-08-31 19:37:33
Tags:
Longman Galaxies Vocabulary
Folders:

Description:
Longman Galaxies Vocabulary
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview