Examenglish Slvia Plath Vocab

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Verge
  • n. kenar, sınır, eşik
  • v. çalmak (play), sınırında olmak, meyletmek
 2. posthumously
  ölümünden sonra
 3. fascination
  n. cazibe, çekicilik, büyü
 4. intrigue
  • n. entrika
  • v. ilgisini çekmek, ayartmak
 5. fellow
  n. adam, dost, arkadaş, sevgili,
 6. subjugate
  v. boyun eğdirmek, maruz bırakmak, zapt etmek
 7. oblige
  v. mecbur etmek, sorunda bırakmak, iyilik etmek,
 8. recure
  v. tekrarlamak, nüksetmek
 9. approval
  n. onay, kabul, beğenme
 10. restrict
  v. kısıtlamak, sınırlamak
 11. immaculate
  s. tertemiz, kusursuz
 12. peer
  n. akran, emsal, v. dikkatle bakmak
 13. allowance
  n. ödenek, izin, harçlık
 14. contest
  n. yarışma, itiraz
 15. relish
  • v. hoşlanmak, beğenmek
  • n. zevk, haz
Author:
Anonymous
ID:
232247
Card Set:
Examenglish Slvia Plath Vocab
Updated:
2013-09-01 10:09:01
Tags:
Examenglish Slvia Plath Vocab
Folders:

Description:
Examenglish Slvia Plath Vocab
Show Answers: