english vocabulary

The flashcards below were created by user linnea on FreezingBlue Flashcards.

 1. Estimate
  Beregne
 2. Community
  Felleskap
 3. Field
  Fagfelt
 4. Argue
  Diskutere
 5. Deny
  Nekte for
 6. Selection
  Utvalg
 7. Core
  Kjerne
 8. On equal footing with
  På lik linje med
 9. For better or for worse
  På godt og vondt
 10. Integral
  Vesentlig
 11. Employ
  Anvende/Bruke
 12. Vacation
  Feriere
 13. Extend
  Utvide
 14. Trade
  Handel
 15. Corporation
  Aksjeselskap
 16. Author
  Forfatter
 17. Science
  Vitenskap
 18. Foundation
  Grunnlag
 19. Promoter
  Fremmer
 20. Disturbing
  Forstyrrende
 21. Native
  Orginal/Opprinnelig
 22. Enrich
  Berike
 23. Drain
  Tappe
 24. Multicultural
  Flerkulturell
 25. Recognized
  Offisielt anerkjent
 26. Heritage
  Kulturarv
 27. Face
  Stå opp mot
 28. Worthy
  Verdig
 29. Lusty
  Kraftig/energisk
 30. Announce
  Annonsere
 31. Cub
  Valp
 32. Sacrifice
  Offer
 33. Astonished
  Overrasket/Målløs
 34. Claim
  Påstand
 35. Swoop
  Slå ned på
 36. Track
  Spor
 37. Occasion
  Anledning
 38. Generous
  Sjenerøs
 39. Sob
  Gråte/Hulke
 40. Weep
  Gråte
 41. Sleek
  Glatt
 42. Sweep
  Stryke
Author:
linnea
ID:
232361
Card Set:
english vocabulary
Updated:
2013-09-02 08:02:41
Tags:
english vocabulary 13
Folders:

Description:
Gloser 2.9.13
Show Answers: